Urađena projektno tehnička dokumentacija za kritičnu deonicu u Prilikama (VIDEO)

1.886 Ukoliko vremenske prilike dozvole uskoro će započeti radovi na...