U Prilike se kroz nekoliko projekata ove godine ulaže 65 miliona dinara

3.625 U nekoliko važnih infrastrukturnih projekata na području Mesne zajednice...