Javni uvid u nacrt prostornog plana infrastrukturnog koridora Požega – Boljare (Auto-put E-763)

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije oglašava Javni uvid u Nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd- Južni Jadran, deonica Požega – Boljare (granica sa Crnom gorom) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne namene istog dela koridora na životnu sredinu.

Javni uvid će se održati od 10. juna do 9. jula 2024. godine u prostorijama skupština opština Požega, Arilje, Ivanjica i Sjenica, kao i na internet stranicama Ministarstva gra­đevinarstva, saobraćaja i infrastrukture http://www.mgsi.gov.rs i jedinicama lokalne samouprave u obuhvatu plana.
Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na nacrt prostornog plana u pisanoj formi jedinicama lokalne samouprave u toku trajanja jav­nog uvida, zaključno sa 9. julom 2024. godine. Takođe, primedbe na nacrt prostornog plana mogu se dostaviti i direktno Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, Kralja Milutina 10a, 11000 Beograd.                                             Javna prezentacija planskog dokumenta biće održana u ponedeljak 17. juna 2024. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi opštine Arilje.
Javna sednica komisije za javni uvid biće održana po završetku javnog uvida, u sredu 31. jula 2024. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi opštine Arilje. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

Sve informacije na sledećem LINKU.

IL-autoput-pozega-boljare Javni uvid u nacrt prostornog plana infrastrukturnog koridora Požega - Boljare (Auto-put E-763)

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *