Viktimološko društvo pokreće peticiju da se 3. maj proglasi danom sećanja na žrtve masovnih ubistava

Viktimološko društvo pokrenulo je peticiju da se 3. maj proglasi Danom sećanja na stradale u školi  “Vladislav Ribnikar” i Malom Orašju i Duboni. Podsećanje na žrtve zločina ima za cilj da osvesti i probudi  društvo da porodice stradlih i dalje trpe traume.

“Povodom ovogodišnjeg obeležavanja Evropskog dana žrtava, Viktimološko društvo Srbije podseća da sve žrtve i njihove potrebe moraju biti prepoznate, a njihova prava u potpunosti poštovana.

Posebno skrećemo pažnju na direktne i indirektne žrtve masovnih ubistava koja su se desila u Srbiji, a posebno na dva masovna ubistva 3. i 4. maja 2023. godine. Pokrećemo inicijativu da se 3. maj proglasi Danom sećanja na žrtve masovnih ubistava. Na ovaj način želimo da se svake godine setimo svih nastradalih u masovnim ubistvima i pošaljemo poruku javnosti i državi da ovako tragični događaji ne smeju da se ponove. Peticija za prikupljanje potpisa za podršku ovoj inicijativi se nalazi na sledećem linku. Pozivamo sve građane/ke Srbije na empatiju i davanje doprinosa izgradnji kulture sećanja. Ne smemo da zaboravimo nastradale u masovnim ubistvima i ne smemo da dozvolimo da se tako nešto ponovi u budućnosti.

Da bi se odgovorilo na potrebe svih žrtava, pružila podrška, razvila kultura sećanja i sprečilo da se masovna stradanja ponove, neophodno je preduzeti sledeće:

  • Razvijanje strategije za dugoročnu podršku žrtvama koja bi uključivala izradu individualne

procene potreba u pogledu psiho-socijalne, pravne, praktične, finansijske i druge podrške i kako

bi se na proaktivan način ova podrška ponudila i pružala žrtvama.

  • Prepoznavanje direktnih i indirektnih žrtava masovnih ubistava kao žrtava kriminaliteta i

priznavanje prava koja im prema Direktivi o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima,

podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta 2012/29/EU i nacionalnom zakonodavstvu pripadaju.

  • Razvijanje metodologije za inkluzivan proces konsultacija za izgradnju memorijalnog

centra i definisanje njegovih programskih aktivnosti kako bi se obezbedilo sećanje na

ubijene, a naučene lekcije nakon masovnih ubistava urezale u kolektivno pamćenje građana i

građanki Srbije kako se nešto slično nikada ne bi ponovilo.

  • Uspostavljanje sistema kriznog odgovora na masovno nasilje, koji će uključiti komponentu

podrške žrtvama i koji će omogućiti bolju, bržu i adekvatniju reakciju.”- stoji u saopštenju za javnost Viktimološkog društva povodom 22. februara- Evropskog dana žrtava.

il-peticija1 Viktimološko društvo pokreće peticiju da se 3. maj proglasi danom sećanja na žrtve masovnih ubistava

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *