Analiziranje stanja Žičanog mosta zbog rekonstrukcije

Prema potpisanom Ugovoru o nabavci usluge Izveštaja o detaljnom vizuelnom pregledu pešačkog mosta preko reke Moravice u Ivanjici, koja spaja dva kraka ulice Cvetka Zečevića (takozvani “Žičani“ most), izvršilac usluge Preduzeće „Mostprojekt“ AD Beograd, je izvršilo pregled mosta 28. jula tekuće godine i o istom je obavezna da naručiocu usluge, Opštinskoj upravi opšine Ivanjica, dostavi Izvešaj. Preged trenutnog stanja mosta i Izvešaj o detaljnom vizelnom pregledu pešačkog mosta obuhvatiće: detaljan opis trenutnog stanja mosta  sa odgovarajućom fotodokumentacijom, rezultate nedestruktivnih metoda kontrole kvaliteta materijala od kojih je sagrađen most, kao i predlog mera za dovođenje mosta u propisima traženo stanje.

Preduzeću „Mostprojekt“ AD Beograd je dostavljena raspoloživa tehnička dokumentacija koja će doprineti lakšem sagledavanju konstruktivnih detalja, koji prilikom vizuelnog pregleda nisu bili pristupačni. Rok za dostavljanje izveštaja je 25 dana od dana pootpisivanja ugovora, odnosno 21. avgust 2021. godine

Današnji pešački most je izgrađen 1978. godine prema Glavnom projektu pešačkog mosta preko reke Moravice u Ivanjici, koji izradilo Preduzeće za projektovanje „Prenapregnuti beton“ Beograd, jula 1978. godine. Projektant mosta Ljubivoje Kostić, diplomirani građevinski inženjer. Pešački most je izgrađen paralelno sa do tada postojećim dotrajalim visećim mostom, koji je zbog brojnih oštećenja bio nebezbedan za upotrebu i prelaz preko njega je bio zabranjen. I danas postoje oprorci starog mosta – betonski ramovi koji su bili oslonci za čelične sajle, glavne nosače mosta, podsećajući starije generacije na nekadašnje bitisanje atraktivnog žičanog mosta.

IL-zicani-most- Analiziranje stanja Žičanog mosta zbog rekonstrukcije

Postojeći most je istog raspona kao i prethodni viseći most, nominalne dužine 40 metara, konstruktivne širine 3 metra i korisne širine 2,75 metara. Izged i konstrukcija mosta su rezultat nametnutih uslova koji su tražili hitnu realizaciju što se tiče projektovanja i izvođenja radova. Most je izgrađen kao spregnuta konstrukcija od čeličnog nosača visine 120 centimetara i betonske kolovozne ploče debljine 12 centimetara, sa hidroizolacijom i završnom asfaltnom obradom debljine 2 centimetra. Takav izbor konstruktivnog sistema je omogućio da se posle izrade oporaca, most montira i postave montažne betonske ploče za izuzetno kratak vremenski period. Pošto je desna obala reke izuzeno strma, a leva u povoljnijem nagibu, nametnulo se rešenje mosta sa međustubom u toj obali. Visina međustuba je 8,4 metra od temelja koji se nalazi u levoj obali reke. Tako se dobilo ekonomičnije rešenje, rasponi su se smanjili, olakšano je sastavljanje delova nosača u celinu, a takođe su dobijeni povoljniji dinamički uslovi za objekat u smislu manjeg vibriranja konstrukcije u ekspolataciji.

Prema dostupnoj tehničkoj dokumentaciji, most je računat za pešački saobraćaj, ali je po njegovoj izgradnji izvršena kontrola nosivosti za potrebe evakuacije grada u izuzetnim okolnostima, koja je dokazala da preko njega može preći vozilo težine 13 tona (prema tadašnjim jugoslovenskim propisima). S obzirom da na mostu, osim popravke korozijom oštećene metalne ograde i slivnih rešetki sa obe strane, nije rađeno ništa drugo od radova od njegove izgradnje, kao i da su vidna oštećenja na betonskoj ploči mosta od uticaja soli, ukazala se potreba za detaljnim pregledom i analizom postojećeg stanja konstrukcije mosta koja će potvrditi stepen oštećenja konstruktivnih elemenata, mere sanacije koje je potrebno preduzeti, kao i da li je preliminarna vrednost sanacionih radova investiciono opravdana ili je neophodno investiranje u izgradnju novog mosta.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *