Evo pod kojim uslovima je dozvoljeno održavanje skupova

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID — 19 na 78. sednici održanoj 14. maja 2021. godine doneo je odluku:

1.Održavanje profesionalnih, stručnih, poslovnih i edukativnih skupova moguće je ukoliko skupu prisustvuje maksimalno 100 lica.

2.Prilikom održavanja skupova iz tačke 1. ovog zaključka pravno lice ili preduzetnik, odnosno fizičko lice koje organizuje skup (u daljem tekstu: organizator) dužno je da obezbedi poštovanje važećih mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, kao i posebnih uslova pod kojima se održavaju ovi skupovi.

3.Usvajaju se instrukcije za održavanje profesionalnih, stručnih, poslovnih i edukativnih skupova u tekstu koji sledi:

INSTRUKCIJE ZA ODRŽAVANJE PROFESIONALNIH, STRUČNIH, POSLOVNIH I EDUKATIVNIH SKUPOVA

Definicija skupa:

1.Ovom instrukcijom odpeljuju se uslovi pod kojima se bezbedno mogu održavati profesionalni, stručni, poslovni i edukativni skupovi (u daljem tekstu:

SKUPOVI).

2.Pod skupovima podrazumevaju se organizovano okupljanje lica radi prisustva događaju na kojima se razgovara o tačno određenoj temi (poslovna i marketinška okupljanja, kongresi, konferencije i sl.) ili na kojima se vrši edukacija lica o tačno određenoj temi (seminari, radionice i el.), kao nezavisni događaji koji nisu okupljanje u okviru obrazovanja ili redovnih radnih aktivnosti.

3.Pod skupovima ne smatra se javno okupljanje u smislu Zakona o javnom okupljanju (“Službeni glasnik PC“, broj 6/16).

Posebni uslovi skupova

1.Skupovi se mogu održavati ukoliko ih organizuje poznati organizator.

Ukoliko je organzator pravno lice, ono mora odrediti zaposlenog koji je odgovorno lice za sprovođenje mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19.

Ukoliko je organizator fizičko lice, to lice odgovorno je za sprovođenje mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19.

2.Skupovi moraju biti unapred zakazani, sa unapred određenom temom.

3.Skupovima mogu prisustvovati samo pozvana lica u svojstvu učesnika, gosta ili polaznika, odnosno predavača, kao i zaposleni kod organizatora čiji učešće je neophodno radi održavanja skupa.

4.Skupovima može prisustvovati maksimalno 100 lica, u koji broj se računaju lica koja prisustvuju skupu u svojstvu učesnika, gosta, polaznika ili predavača, kao i lica koja vrše protokolarne, stručne, tehničke ili administrativne poslove za potrebe skupa.

Kao prisutna lica iz stava 1. ove tačke ne računaju se zaposlena ili angažovana lica koja samo privremeno borave u objektu ili prostoriji u kojoj se održava skup (poslovi obezbeđenja, pružanja ugostiteljskih usluga i sl.)

5.Raspored sedenja mora biti takav da izmelju dva lica bude razmak od minimum 2 metra u svim pravcima, a ukoliko postoje tehničke i prostorne mogućnosti treba obezbediti da učesnici sede za zasebnim stolovima ili da između lica koja sede za jednim stolom postoji fizička prepreka (pleksiglas ili staklena pregrada i sl.).

6.Ako je priroda skupa takva da se učesnici češće kreću po prostoriji ili objektu u kojem se održava skup, potrebno je obezbediti linije kretanja na taj način da ne dolazi do dužeg susretanja većeg broja lica na manjem prostoru.

7.Svi učesnici moraju nositi maske tokom boravka na skupu, kao i tokom boravka u objektu u kojem se skup održava.

Lica koja po prirodi posla koji održavaju na skupu (administrativno osobolje, konobari i dr.) dolaze u češće kontakte sa učesnicima moraju nositi masku tokom obavljanja svog posla.

8.Ukoliko se u toku skupa prave pauze radi služenja toplih i hladnih napitaka, odnosno organizuje posluženje hrane, organizovati pauze tako da se onemogući da se na manjem prostoru okuplja veći broj lice (za stolovima, barovima, ispred objekta i dr.).

U slučaju organizacije ručkova, večera i drugih načina posluživaіnja hrane koji po svojoj prirodi predstavljaju ugostiteljske usluge, u svemu se moraju poštovati mere iz Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik PC”, br. 33/21, 36/21, 38/21, 45/21 i 49/21) koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata.

IL-sala-za-okupljanje- Evo pod kojim uslovima je dozvoljeno održavanje skupova

Opšti uslovi za zatvorene prostore

1.Na ulasku u zatvoreni prostor postaviti dezobarijeru (sunđer ili krpa natopljeni dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora u skladu sa uputstvom proizvođača),

2. U zatvorenim prostorima mora biti dostupan dispenzer, poželjno bezkontaktni, sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola i jasno istaknuto obaveštenje o obavezi dezinfekcije ruku.

3. Zatvoreni prostor neophodno je redovno provetravati, omogućiti prirodno provetravanje prostorija sa kontinuiranim protokom vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.

4.Ako se zatvoreni prostor koristi za održavanje sastanaka, posle sastanka obezbediti dovoljno dugu pauzu tokom koje se prostor može očistiti i denzifikovati sredstvom na bazi hlora u skladu sa uputstvom proizvoljača ili na bazi 70% alkohola i provetriti najmanje pola sata nakon čišćenja, a površine koje se često dodiruju rukama prebrisati dezinfekcionim sredstvom na bazi 70% alkohola (radne stolove, tastature kompjutera, kompjuterski miš, telefon).

5.Vodu i sokove tokom sastanka služiti u originalnoj ambalaži. Izbegavati služenje hrane.

6.Pre napuštanja zatvorenog prostora treba dezinfikovati ruke, ukloniti i odložiti masku u kantu za smeće i ponovo dezinfikovati ruke. Korpa za bacanje iskorišćenih maski i ostalog materijala treba da budu postavlena pored ulaznih/izlaznih vrata. Sav otpad u koji ulaze i upotrebljene maske odlaže se u kesu koja se mora zavezati pre odlaganja u kontejner.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *