Štab za vanredne situacije opštine Ivanjica vanredno zasedao i doneo zaključke

Na večerašnjem zasedanju Štaba za vanredne situacije opštine Ivanjica doneti su zaključci vezano za aktuelnu epidemiološku situaciju u ovoj opštini. Takođe je razmatrano i eventualno uvođenje vanredne situacije ukoliko u narednim danima broj pacijenata sa simptomima korone ne počne da opada.

Na osnovu člana 41. stav 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama(„Službeni glasnik RS“, broj 87/2018), Odluke o obrazovanju opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Ivanjica („Službeni glasnik opštine Ivanjica15/2020), Poslovnika o radu Opštinskog Štaba za vanredene situacije opštine Ivanjica od 25.02.2015.godine, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica na vanrednoj telefonskoj sednici održanoj 23.11.2020. razmatrao je trenutnu epidemiološku situaciju na teritoriji opštine Ivanjica i doneo je sledeće

Z A K Lj U Č K E:

1. Preporučuje se Direktoru Doma zdravlja u Ivanjici da se zbog povećanog broja pacijenata i pogoršanja vremenskih uslova COVID ambulanta preseli u zgradu za specijalističke službe ili na drugu odgovarajuću lokaciju u okviru objekata Doma zdravlja u Ivanjici.

Da se po određivanju nove lokacije za COVID ambulantu, a najkasnije do 24.11.2020.godine do 11,oo časova obavesti Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica o novoj lokaciji COVID ambulante kako bi Štab pružio svu neophodnu pomoć prilikom preseljenja.

Da se shodno povećanju broju pacijenata koji se javljaju u COVID ambulantu poveća i broj zdravstvenih radnika.

2. Opštinski šab opštine Ivanjica redovno prati epidemiološku situaciju u predškolskim i školskim ustanovama i u slučaju pogoršanja epidemiološkog stanja u konsultaciji sa Školskom upravom predložiće nove mere.

Zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

IL-opstina Štab za vanredne situacije opštine Ivanjica vanredno zasedao i doneo zaključke

Tokom sednice Opštinskog štaba za vanredne situacije konstatovano je da je neophodno njihovo  aktivnije uključenje  u rešavanje problema vezanih za trenutno epidemiološku situaciju u Ivanjici.

You may also like...

1 Response

  1. Pacijent kaže:

    Mogli bi da uradite nešto da počnu da greju dom zdravlja
    Tamo je kao u ledari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *