Novac od Sabora trubača za puteve, sportsku halu, uređenje vodotokova…

Odbornici Skupštine opštine Lučani su na sednici, održanoj 7. septembra u Guči, posebnu pažnju posvetili razmatranju i usvajanju rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim su hteli da postignu maksimalno odgovoran odnos prema trošenju budžetskih sredstava nakon pandemije koja je bitno usporila privredune tokove i samim tim usporila operativni opštinski budžetski sistem.

Naime, odbornici su doneli odluku da se troškovi u svim javnim preduzećima i Opštinskoj upravi smanje isključivo na osnovne, dok su potpuno ukinuti planirani troškovi za organizaciju Sabora trubača i drugih manifestacija u opštini Lučani, jer su odložene sve manifestacije u 2020. godini zbog korona virusa. Ovom odlukom, odbornici su preusmerili dodatnih 15 miliona za asfaltiranje puteva uz učešće građana po modelu dva prema jedan, kako bi se nastavila realizacija cilja da se što više puteva stavi pod asfalt a što manje zasipa šutom.

Takođe, ovim rebalansom je usmereno novih osam miliona za opremanje sportske hale u Lučanima koja se intenzivno privodi nameni, kao i dodatnih sedam miliona za projektovanje i uređenja opštinskih vodotokova prvog i drugog reda i za projektovanje uređenja reke Bjelice u Guči nizvodno od Srednje škole. Preusmereno je i 3,5 miliona dinara za završetak vodovoda u Lisicama, kao i milion i po dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije za osnovne škole.

IL-Lucani Novac od Sabora trubača za puteve, sportsku halu, uređenje vodotokova...

Skupštinski odbornici su na ovoj sednici, između ostalog, doneli i odluku o putevima u opštini Lučani kojom će u potpunosti zaštiti sve puteve koje su poslednjih godina asfaltirani. Odlukom je definisano ograničenje nosivosti na 20 tona ukupne mase na opštinskim putevima drugog reda, kao i 15 tona na nekategorisanim putnim pravcima. Odluka je usledila nakon učestalog prisustva teških saobraćajnih mašina a koji intenzivno urušavaju i oštećuju puteve na našoj teritoriji.

– Opština je poslednjih godina, zajedno sa republikom, značajno investirala u asfaltiranje brojnih putnih pravaca u cilju savremenijeg i funkcionalnijeg života naših sugrađana i zato se mora stati u zaštitu izgrađenih puteva koji godinama nisu rađeni – izjavio je predsednik opštine Milivoje Dolović.

U cilju zaštite životne sredine i efikasnijeg iznošenja smeća iz brojnih zaselaka opštine, odbornici su dopunili odluku o komunalnim uslugama, tako da će JKP “Komunalac“ iznositi smeće četiri puta mesečno iz svakog zaseoka gde postoje tehnički uslovi prilaska. Za korisnike navedene usluge, kantu za smeće će obezbediti javno komunalno preduzeće.

IL-Lucani-Dolovic Novac od Sabora trubača za puteve, sportsku halu, uređenje vodotokova...

Skupština je donela i odluku o završnom računu opštine Lučani za prethodnu godinu, u kojoj se navodi da se u budžet slilo ukupno 671 dok su novčani odlivi bili veći i iznosili su 713 miliona dinara.

– Pojačani troškovi su usledili zbog brojnih poplava, otkupa zemlje za izgradnju nasipa i nadoknada za nastale štete što je dovelo do konačnog deficita budžeta za 2019. godinu u vrednosti od 42 miliona koji će biti pokriven sa prihodima stečenim u prethodnim godinama – istaknuto je na sednici.

U nastavku sednice odbornici su razmatrali i izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine. Ukupni prihodi koji su u tom periodu ostvareni iznose 322 miliona dinara.

Skupština je usvojila i izveštaj o poslovanju JP “Rzav“ Arilje u prethodnoj godini, zatim Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji radovnih godišnjih finansijskih izveštaja ovog javnog preduzeća kao i dala saglasnost na odluku UO o pokriću gubitka u vrednosti od oko pet miliona koji će biti pokriven iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Odbornici su usvojili i šestomesečni izveštaj o radu preduzeća “Rzav“ Arilje i izveštaj o radu JKP “Komunalac“ Lučani. Na sednici Skupštine, između ostalog, doneta je i odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu, parcele broj 932/1 KO Guča u površini od 27 ari, radi proširenja gradskog groblja u naseljenom mestu Guča, budući da na navedenom groblju više nema mesta za sahranjivanje.

You may also like...

1 Response

  1. zlata kaže:

    Postovani Dolovicu, dobio si jos jednog Frkana u TO Guca, vodi racuna ovaj je pocepao sve zajedno sa Skolom u Ivanjici, i Skolu je dosao glave.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *