Zasedalo Opštinsko veće u Lučanima. Razmatrani izveštaji o radu Doma zdravlja, Komunalca i Centra za socijalni rad

Opštinsko veće opštine Lučani je danas održalo svoju 39. sednicu na kojoj je najpre,  minutom ćutanja odalo poštu preminulom Radovanu Iliću,  bivšem predsedniku opštine u periodu od 1997 -2004. godine.

Na sednici Veća, razmatran je  finasijski plan Doma zdravlja Lučani za 2020. godinu, zatim izveštaj o radu Centra za socijalni rad u 2019. godini, predlog programa poslovanja JKP „Komunalac Lučani“, rešenje o obrazovanju  opštinske Komisije za planove, kao i doneto rešenje o preusmeravanju aproprijacija po odluci o budžetu opštine Lučani.

Finansijskim planom Doma zdravlja Lučani predviđeno je finansiranje iz opštinskog budžeta u visini od oko sedam  miliona dinara. Dvaipo miliona dinara je bilo neophodno za opremanje tri kovid ambulante koje su radile u ambulantama i stacionaru tokom pandemije. Za revitalizaciju računarske opreme Doma zdravlja, neophodno je 1,2 miliona dinara, za tri agregata za napajanje električnom energijom  u vrednosti preko milion dinara. Ostala sredstva su planirana za rekonstrukciju infrastrukturalne opreme Doma zdravlja.

IL-Lucani-opstina Zasedalo Opštinsko veće u Lučanima. Razmatrani izveštaji o radu Doma zdravlja, Komunalca i Centra za socijalni rad

Direktorka Doma zdravlja je obavestila članoe veća da je stacionar u Guči   star 86 godina i da je neophodna rekonstrukcija celog objekta jer je u vrlo lošem stanju.  Projekat rekonstrukcije kao i građevinska dozvola su obezbeđeni  pa je neophodno aplicirati za potrebna finansijska sredstva.

Predsednik opštine je na sednici izrazio zahvalnost zaposlenima i rukovodstvu Doma zdravnja za izuzetno požrtvovan rad tokom kovid epidemije.

Direktorka Centra za socijalni rad  je informisala članove veća o radu Centra tokom prethodne godine, navodeći da je sve više izražen problem loše demografske slike opštine, najpre zbog negativnog prirodnog priraštaja kao i zbog intenzivnog odlaska mladih prema većim centrima. U izveštaju o radu  se navodi da prema podacima iz popisa stanovništva iz 2011. godine, broj stanovnika opštine je bio 21 hiljada stanovnika  a u 2018. godini 18.600 stanovnika. Od tog broja preko 40 odsto stanovništva je  niske obrazovne strukture, dakle bez srednje škole. Neoženjenih muškaraca je 3027 a neudatih žena 1590. Radi se o muškarcima sa seoskog područja sa poodmlaklim godinama. Broj rođene dece u 2018. godini je bio 155 a broj umrlih u istom periodu je 364. Prosečna starost majki pri rađanju prvog deteta je preko 26 godina a prosečna starost stanovništva je 47 godina. Indeks starenja je izuzetno visok, što znači da je najveći broj stanovnika stariji od 60 godina. Prema uzročnosti smrti kod 364 umrlih lica u 2019 godini, na prvom mestu, u 224 slučaja su bolesti srca i krvotoka, u 70 slučaja su tumori. Broj zaključenih brakova tokom prošle godine je 67, razvedenih 18.

U izveštaju je navedeno da je broj  zaposlenih u opštini 4750, od čega je 3575 zaposleno u privrednim subjektima, 780 preduzetnika i 390 individualnih poljoprivednika.

Na sednici Veća je istaknuto da je 1684  korisnika usluga Centra za socijalni rad u 2019. godini što je oko 10 odsto ukupnog stanovništva. Na smeštaju u socijalnim ustanovama je 32 punoletna korisnika. Na evidenciji Centra je 276 korisnika sa invaliditetom i 96 korisnika sa pravom za tuđu pomoć i negu. Ukupan broj korisnika stalne novčane socijalne pomoći je 415. Tokom prethodne godine, ukupan broj nasilja u porodici je bio 96 i žrtve su uglavnom bile žene.

Direktor JKP „Komunalac Lučani“ je upoznao članove Opštinskog veća sa programom poslovanja ovog preduzeća u tekućoj godini, navodeći da je neophodna hitna nabavka vozila za održavanje kanalizacinih cevi kao  i auta za prevoz smeća. Planom je poseban akcenat stavljen na revitalizaciju 13 pumpnih postrojenja potrebnih za punjenje 14 bazena zdrave pijaće vode. Stalni zadatak javnog preduzeća je i naplata nagomilanih dugovanja od korisnika usluga, kako od stanovništva tako i od pivrednih subjekata.

Na ovoj sednici, veće je donelo i odluku o obrazovanju Komisije za planove opštine Lučani na novi mandat  od četiri godine.

O ovoj odluci kao i o svim dokumentima koja su članovi veća usvojili, završnu reč će dati skupštinski odbornici na sednici koja ubrzo predstoji.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *