Obaveštenje za roditelje čija deca polaze u predškolsko

Predškolska ustanova „Bajka“  Ivanjica obaveštava roditelje dece koja se u školskoj 2020/2021.godini upisuju u Predškolski pripremni program da će upis početi 15.04.2020.godine.

Po Zakonu o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja („SL. Glasnik RS“, br.88/2017,27/2018 – dr.zakon, 10/2019, 27/2018 – dr.zakon i 6/2020), član 17. u predškolsku ustanovu upisuju se sva deca u godini pred polazak u školu (deca rođena počev od 01.03.2014.godine do 28.02.2015.godine).

Zbog vanrednog stanja Predškolska ustanova „Bajka“ će u  peridu od 15.04 – 30.04.2020. godine vršiti prijavu dece , a dodatnu potrebnu dokumentaciju ( Izvod iz knjige rođenih  na uvid, i dokaz o zdravstvenom stanju deteta) roditelji će dostaviti po ukidanju vanrednog stanja.

IL-Vrtic-Ivanjica Obaveštenje za roditelje čija deca polaze u predškolsko

Podaci koje roditelji treba da dostave:

-Ime i prezime deteta

-Datum i mesto rođenja

-JMBG deteta

-Adresa i mesto stanovanja

-Ime i prezime majke/staratelja

-Ime i prezime oca/staratelja

-Kontakt  telefon

-Objekat/ osnovna škola u koju se dete upisuje

Prijave se mogu vršiti od 15.04-30.04.2020.godine svakog radnog dana u period  od 10-14.časova i to putem mejla ili telefonskim putem na sledeći način:

-Upis dece u grupe predškolskog pripremnog programa pri OŠ „Kirilo Savić“ u Crnjevu na broj telefona: 060/4451884

e-mail: [email protected]

Upis dece u grupe predškolskog pripremnog programa pri osnovnim školama u: Močiocima, Katićima, Kušićima, Devićima, Prilikama, Bukovici, Međurečju, Osonici, Lukama, Lisi, Raščićima, kao i objektima “Đurđevak“ i  „Zvončica“ u poludnevnom trajanju (4 časa) na broj telefona:  062/8067006

e-mail: [email protected]

Upis dece u grupe predškolskog pripremnog programa  u celodnevnom boravku u objektima „Đurđevak“, „Zvončica“ i „Pahuljica“ na broj telefona: 064/2860000

e-mail: [email protected]

Radujemo se polasku vaše dece u Predškolsku ustanovu „Bajka“. Do tada OSTANITE KOD KUĆE!

PREDŠKOLSKA USTANOVA  „Bajka“  IVANJICA

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *