Na birou rada u Ivanjici 3.545 nezaposlenih

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Ivanjici, zaključno sa 30. septembrom ove godine bilo je prijavljeno 3.545 aktivnih nezaposlenih lica, od čega je 1.808 žena. U odnosu na isti period 2017. godine, ovaj broj je manji za 309.

IL-ivanjica-ulica-suncan-dan Na birou rada u Ivanjici 3.545 nezaposlenih

Prema starosnoj strukturi, najviše lica koja čekaju posao imaju između 50-59 godina, njih 1.042, a najmanje onih koji imaju između 15-19 godina, 55. U starosnoj dobi od 20-29 godina nezaposleno je 555, od 30-39 godina – 671, od 40-49 godina – 892 i od 60-64 godine – 330 lica.

Struktura nezaposlenih Ivanjičana prema stručnoj spremi zaključno sa septembrom izgleda ovako: I stepen stručne spreme – 1.326 lica (645 žena), II SSS – 175 lica (88 žena), III SSS – 887 lica (355 žena), IV SSS – 815 lica (500 žena), V SSS – 35 lica (8 žena), VI SSS – 127 lica (88 žena) i VII SSS – 180 lica (124 žene).

  • IL-ana-dojcinovic Na birou rada u Ivanjici 3.545 nezaposlenih„Nacionalna služba za zpošljavanje nezaposlenim licima pruža podršku u potrazi za poslom informisanjem o slobodnim poslovima u mestu u kojem žive, kao i o poslovima u drugim mestima i državama putem međuregionalnog posredovanja i posredovanja za rad u inostranstvu. Prema podacima NSZ, u periodu januar – septembar 2018. godine, sa evidencije Ispostave u Ivanjici, zaposlilo se 888 lica – od toga 456 žena. Ovde samo treba pojasniti da se broj pomenutih lica odnosi na one koji su se zaposlili na određeno ili neodređeno vreme, sezonske radnike i one koji rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, pa ovaj broj može da zbuni neupućene. Ovo praktično znači da je jedno ili više lica u izveštajnom periodu moglo biti više puta angažovano pa nakon toga opet vraćeno na evidenciju nezaposlenih. Ovakve slučajeve NSZ evidentira kao zaposlenje”, rekla je u razgovoru za InfoLIGU Ana Dojčilović, načelnica Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere NSZ u Čačku.

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja koje Nacionalna služba za zapošljavanje realizuje svake godine, u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, a po objavljenim javnim pozivima/konkursima u kalendarskoj godini, između ostalog su:

  • Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima – otvoren konkurs do 30.11.2018.
  • Refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima – otvoren konkurs do 31. 12. 2018.
  • Subvencija zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva – otvoren konkurs do 31. 12. 2018.
  • Program sticanja praktičnih znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu – otvoren konkurs do 30.11.2018.
  • Program finansiranja obuke na zahtev poslodavca – otvoren konkurs do 30.11.2018.
  • Stručna praksa – stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – otvoren konkurs do 30.11.2018.
  • Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini – IPA 2013 – otvoren konkurs do 31. 12. 2018.
  • Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog – otvoren konkurs do 30. 11. 2018.

Konkurs za subvencionisano samozapošljavanje u ovoj godini je zatvoren.

Opština Ivanjica je ove godine iz svog budžeta izdvojila 8.000.000 dinara za realizaciju projekata javnih radova i programa samozapošljavanja, uz dodatnih 7,7 miliona dinara iz budžeta države čija je realizacija, po završenim konkursima, u toku.

Informacije o slobodnim radnim mestima, osim kod savetnika, lica mogu dobiti i na oglasnim tablama NSZ, u centrima za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS), samouslužnim sistemima u NSZ, sedmičnom biltenu „Poslovi“, kao i na sajtu www.nsz.gov.rs.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *