Uklanjanje Liške stene na putu Lučani-Guča do sredine decembra

3.274 Uklanjanje Liške stene na putnom pravcu Lučani – Guča,...