Uklanjanje Liške stene na putu Lučani-Guča do sredine decembra

2.472 Uklanjanje Liške stene na putnom pravcu Lučani – Guča,...