OBAVEŠTENJE / Spiskovi za raspodelu đubriva u Prilikama, Bukovici i Opaljeniku

Opština Ivanjica obaveštava fizička lica – nosioce poljoprivrednih gazdinstava iz mesne zajednice Prilike da će se raspodela mineralnog đubriva KAN 27 %, dobijenog na osnovu Zaključka Vlade RS 05 Broj: 339-5102/2018-1 od 31.05.2018. godine, vršiti dana 20. i 21. juna 2018. godine u Prilikama – ispred Mesne zajednice Prilike, u vremenu od 8 do 15 časova.

IL-lamontana-logo-TEXT OBAVEŠTENJE / Spiskovi za raspodelu đubriva u Prilikama, Bukovici i Opaljeniku

Raspodela će se vršiti prema spiskovima koje je dostavila Republička direkcija za robne rezerve, s tim da će se u sredu 20. juna vršiti raspodela za nosioce gazdinstava sa spiska broj 1, a u četvrtak 21. juna za nosioce gazdinstava sa spiska broj 2. Spiskovi za raspodelu u Prilikama biće objavljeni na sajtu Opštine Ivanjica: ivanjica.gov.rs, kao i na sajtovima lokalnih medija koji imaju mogućnost da objave spiskove.

Nosioci gazdinstava iz mesne zajednice Prilike kojima je dodeljeno đubrivo i nalaze se na spiskovima biće obavešteni i telefonskim putem o napred pomenutom vremenu i mestu preuzimanja.

Na raspodelu obavezno poneti ličnu kartu.

Opština Ivanjica i Asocijacija malinara apeluju na nosioce poljoprivrednih gazdinstava iz mesne zajednice Prilike da se uredno odazovu na ovaj poziv za raspodelu đubriva. Količina mineralnog đubriva koja ne bude preuzeta 20. i 21. juna 2018. godine u Prilikama biće skladištena u garaži JKP Komunalno Ivanjica, a građani koji nisu preuzeli đubrivo biće obavešteni o terminu u kojem mogu preuzeti isto u garaži JKP Komunalno Ivanjica, ul. Milinka Kušića.

Ujedno objavljujemo i dobijene spiskove za raspodelu mineralnog đubriva u mesnim zajednicama Bukovica i Opaljenik za koje raspodela počinje od četvrtka 21. juna 2018. godine. Raspodela za mesnu zajednicu Bukovica će se vršiti u garaži JKP Komunalno Ivanjica, ul. Milinka Kušića, a mesto i termin raspodele za mesnu zajednicu Opaljenik biće naknadno objavljeni. Nosioci gazdinstava iz mesnih zajednica Bukovica i Opaljenik biće obavešteni i telefonskim putem o mestu i terminu raspodele.

Sve dodatne informacije u vezi podele mineralnog đubriva mogu se dobiti u Opštinskoj upravi – kancelarija broj 17  (telefon 032/515-0326) u vremenu od 07:30 do 15:30,  kao i u Asocijaciji malinara  –  telefon  066-546-2309.

MZ PRILIKE 1

 • Damljanović Rade
 • Resimić Borivoje
 • Munitlak Petar
 • Milutinović Rade
 • Jakovljević Milutin
 • Malović Vladan
 • Radović Dobrivoje
 • Stanković Nada
 • Jovanović Radenko
 • Milinković Milan
 • Marković Vidosav
 • Bajović Katarina
 • Maksimović Dragoljub
 • Đoković Radosav
 • Vulović Dragan
 • Miletić Radomir
 • Kalajanović Milan
 • Bajović Radivoje
 • Gavrilović Dragomir
 • Milović Vladimir
 • Jovanović Vidan
 • Mladenović Miloš
 • Lazović Mile
 • Grujović Darko
 • Tomanić Mijailo
 • Malović Koviljka
 • Jekić Mirjana
 • Vujović Zoran
 • Tomanić Slobodan
 • Nikolić Nenad
 • Pjevović Milan
 • Vulović Tomislav
 • Gvozdenović Jovan
 • Vujović Jovanka
 • Nikolić Dušanka
 • Kalajanović Dobrinka
 • Vuković Natalija
 • Stević Dobrila
 • Milutinović Milomir
 • Rabrenović Dragan
 • Bugarčić Dana
 • Vulović Zoran
 • Tomanić Kovina
 • Bogdanović Bogdan
 • Sovijanić Olga
 • Filipović Dragomir
 • Čakarević Vladeta
 • Stanković Radenko
 • Tomanić Dragan
 • Jeremić Brena
 • Nikolić Petar
 • Malović Nevenka
 • Marjanović Ljubiša
 • Arapović Zdravka
 • Stević Milorad
 • Darijević Milan
 • Marković Bogić
 • Malović Đorđe
 • Nikolić Lazar
 • Vulović Emilija
 • Malović Marko
 • Nešković Zorka
 • Maksimović Nadežda
 • Ivanović Milija
 • Marjanović Milovan
 • Nikolić Dejan
 • Radonjić Vidosav
 • Kostić Vidan
 • Novaković Momir
 • Pejović Vojislav
 • Nikolić Vojin
 • Đoković Stevan
 • Stanković Nada
 • Mirčetić Milovan
 • Jeremić Mito
 • Mladenović Momo
 • Ilić Vera
 • Bugarčić Rodoljub
 • Rabrenović Srbo
 • Đoković Milomir
 • Stević Milomir
 • Maksimović Miljko
 • Jovanović Milovan
 • Milutinović Mirko
 • Milutinović Dragica
 • Maksimović Milan
 • Jeremić Veselin
 • Čolović Svetolik
 • Milović Dragan
 • Gavrilović Miloje
 • Arapović Tomislav
 • Bajović Dušan
 • Rabrenović Dragomir
 • Milošević Dole
 • Bugarčić Koviljka
 • Pjevović Mladomir
 • Nikolić Mićo
 • Jovičić Ratomir
 • Vučićević Staniša
 • Radojević Radoje
 • Bajović Cvetko
 • Simeunović Mila
 • Rabrenović Petkana
 • Stojić Rade
 • Vulović Vidan
 • Stojić Dragan
 • Kalajanović Stevo
 • Dimitrijević Slaviša
 • Bugarčić Radovan
 • Simeunović Miloje
 • Bajović Vidan
 • Simeunović Borivoje
 • Maksimović Radovan
 • Milošević Zora
 • Kalajanović Duško
 • Maksimović Vlade
 • Marković Branko
 • Petaković Radovan

MZ PRILIKE 2

 • Maričić Ilija
 • Stević Živojin
 • Novitović Aleksandar
 • Paunović Milka
 • Kalajanović Zoran
 • Jovanović Miroslav
 • Stanković Petar
 • Popović Petar
 • Rabrenović Milija
 • Tomanić Duško
 • Rabrenović Miloš
 • Nikolić Goran
 • Mladenović Momir
 • Simeunović Đorđe
 • Kostić Mladenka
 • Bugarčić Milan
 • Ćosović Cvetko
 • Nešković Zoran
 • Vulović Milomir
 • Nikolić Svetislav
 • Šarčević Stevo
 • Nešković Goran
 • Filipović Rade
 • Kalajanović Milan
 • Milenković Stanojka
 • Lakićević Ljubiša
 • Darijević Mihailo
 • Kalajanović Tomislav
 • Milošević Aco
 • Bugarčić Mikan
 • Bugarčić Boško
 • Čolović Goran
 • Vulović Dragica
 • Stanković Milan
 • Novaković Milinko
 • Stanković Jelenko
 • Jakovljević Milić
 • Gavrilović Gojko
 • Milovanović Borko
 • Tomanić Dragina
 • Tomanić Vladan
 • Milovanović Bogić
 • Nikolić Ilija
 • Stišović Zoran
 • Rabrenović Milun
 • Ćosović Vasilije
 • Dovijanić Radoje
 • Stanković Dimitrije
 • Milović Radivoje
 • Vesović Savo
 • Grujović Zoran
 • Kalajanović Milovan
 • Sretenović Natalija
 • Mladenović Boško
 • Kalajanović Milenko
 • Filipović Bogomir
 • Malović Mileta
 • Stević Slavomir
 • Maksimović Dragan
 • Kolarević Javorka
 • Ajdačić Gvozden
 • Popadić Vladan
 • Pantović Zora
 • Nikolić Đorđe
 • Milović Miljko
 • Tomić Snežana
 • Milović Radoje
 • Bajović Mićo
 • Ravić Rajica
 • Vidić Branka
 • Pantović Obrad
 • Kalajanović Ratomir
 • Bogdanović Radovan
 • Pejović Milovan
 • Milutinović Mijailo
 • Milovanović Srećko
 • Milutinović Zorica
 • Luković Milovan Miša
 • Vujović Rade
 • Kalajanović Dejan
 • Poledica Stana
 • Todorović Ljubica
 • Bugarčić Ivan
 • Jovanović Zoran
 • Vulović Bobi
 • Filipović Milan
 • Bojović Olga
 • Simeunović Aleksandar
 • Vulović Mileva
 • Tomanić – Todorović Ružica
 • Marković Dragan
 • Tutunović Dragoljub
 • Ćosović Ljiljana
 • Ivanović Vladan
 • Nešković Saša
 • Radović Nemanja
 • Simeunović Blagoje
 • Vuković Zoran
 • Malović Nenad
 • Bojović Marko
 • Vilimanović Nadica
 • Karalić Borko
 • Jovičić Ružica
 • Maričić Dragan
 • Radojević Mica
 • Kalajanović Borisav
 • Vulović Marko
 • Kostić Goran
 • Darijević Mladen
 • Nešković Milorad
 • Rabrenović Radiša
 • Simeunović Milenko
 • Rabrenović Mladomir
 • Todorović Rade
 • Vulović Olgica
 • Vulović Radenko
 • Malović Radojica
 • Drašković Mića
 • Miloradović Nikola
 • Aleksijević Dragan
 • Kalajanović Ana
 • Sofijanić Zoran

MZ BUKOVICA

 • Radojičić Ivan
 • Spasić Olgica
 • Miletić Kovina
 • Dragić Slavko
 • Nestorović Borivoje
 • Sićović Gorica
 • Simončević Branko
 • Dragićević Miroslav
 • Savić Goran
 • Marjanović Boško
 • Jakovljević Duško
 • Šarčević Milka
 • Šarčević Vitomir
 • Karaklajić Ivan
 • Vulović Anka
 • Vulović Slovka
 • Milojević Momir
 • Kuvekalović Ognjen
 • Krivokuća Dimitrije
 • Lojković Vladan
 • Đoković Stanko
 • Zarić Novica
 • Maričić Veselin
 • Ćetenović Stanislava
 • Mitrović Miloš
 • Milenković Milorada
 • Kolarević Rajko
 • Čekerevac Vidosav
 • Spasojević Vinka
 • Kuvekalović Milijan
 • Dabović Ljubiša
 • Dabović Milinko
 • Kovačević Milan
 • Glintić Srećko
 • Lazarević Nedeljko
 • Lojković Dragan
 • Kostić Boban
 • Blagojević Slobodan
 • Vidić Dimitrije
 • Milovanović Antonije
 • Tankosić Vladan
 • Mišović Zoran
 • Drndarević Sreten
 • Ajdačić Ljubiša
 • Vratonjić Dragan
 • Dabović Rajko
 • Manojlović Dejan
 • Sekulić Vesna
 • Romandić Ivan
 • Sinđelić Mileta
 • Mizdraković Slavomir
 • Vučićević Rada
 • Karaklajić Mile
 • Maričić Raco
 • Milutinović Bratislav
 • Manojlović Duško
 • Labudović Đorđe
 • Lojković Andrijana
 • Ajdačić Milisav
 • Đurović Zdravko
 • Stefanović Ljubica
 • Vratonjić Marko
 • Stefanović Miroslav
 • Smajević Milena
 • Jeremić Aleksandar
 • Karaklajić Radojica
 • Avejić Radenko
 • Ivanović Miroslav
 • Avejić Zoran
 • Višnjić Rajko
 • Vučićević Ljubinko
 • Tankosić Milosava
 • Popović D. Dragoljub
 • Gromović Stanimir
 • Vratonjić Jovan
 • Vujović Jovan
 • Nikolić Milisav
 • Rajković Miroslav
 • Sekulović Nikola
 • Ajdačić Mićo
 • Avramović Arsenije
 • Bogosavljević Obrad
 • Racić Mićo
 • Matović Zoran
 • Stefanović Mladen
 • Balmazović Mijojla
 • Jovančić Vidosav
 • Bradić Stanko
 • Zarić Milan
 • Manojlović Milorad
 • Stanković Željko

MZ OPALJENIK

 • Petrović Živan
 • Ćurčić Mirko
 • Petrović Milun
 • Mijailović Borivoje
 • Jovanović Momčilo
 • Gromović Mile
 • Marković Raško
 • Nešković Momčilo
 • Ćurčić Dragoman
 • Milošević Luka
 • Miletić Jovanka
 • Milošević Radoslav
 • Nešović Tomislav
 • Gromović Petar
 • Gromović Videna
 • Marković Ljubinko
 • Bošković Nera
 • Ćurčić Stanoje
 • Nedeljković Sreten
 • Ćurčić Slavoljub
 • Botorić Ostoja
 • Radišić Jovan
 • Petrović Živorad
 • Milošević Trnjina
 • Proković Gordana
 • Petrović Bogić
 • Milić Milanka
 • Petrović Slavka
 • Milošević Tomislav
 • Mijailović Milivoje
 • Botorić Dušan
 • Stanić Ugrenka
 • Stamenić Marinko
 • Botorić Milić
 • Gromović Milisav
 • Radišić Dragiša
 • Gromović Dragan
 • Mijailović Srdan
 • Popović Mirko
 • Bošković Milorad
 • Radojičić Milka
 • Nešković Ilinka
 • Drašković Milanko
 • Bogdanović Stojanka
 • Botorić Slobodan
 • Milić Grozdan
 • Milić Aco
 • Petrović Dragan
 • Jovanović Blagoje
 • Jovanović Slavoljub
 • Gromović Ljubomir

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *