OBAVEŠTENJE / Spiskovi za raspodelu đubriva u Prilikama, Bukovici i Opaljeniku

Opština Ivanjica obaveštava fizička lica – nosioce poljoprivrednih gazdinstava iz mesne zajednice Prilike da će se raspodela mineralnog đubriva KAN 27 %, dobijenog na osnovu Zaključka Vlade RS 05 Broj: 339-5102/2018-1 od 31.05.2018. godine, vršiti dana 20. i 21. juna 2018. godine u Prilikama – ispred Mesne zajednice Prilike, u vremenu od 8 do 15 časova.

IL-lamontana-logo-TEXT OBAVEŠTENJE / Spiskovi za raspodelu đubriva u Prilikama, Bukovici i Opaljeniku

Raspodela će se vršiti prema spiskovima koje je dostavila Republička direkcija za robne rezerve, s tim da će se u sredu 20. juna vršiti raspodela za nosioce gazdinstava sa spiska broj 1, a u četvrtak 21. juna za nosioce gazdinstava sa spiska broj 2. Spiskovi za raspodelu u Prilikama biće objavljeni na sajtu Opštine Ivanjica: ivanjica.gov.rs, kao i na sajtovima lokalnih medija koji imaju mogućnost da objave spiskove.

Nosioci gazdinstava iz mesne zajednice Prilike kojima je dodeljeno đubrivo i nalaze se na spiskovima biće obavešteni i telefonskim putem o napred pomenutom vremenu i mestu preuzimanja.

Na raspodelu obavezno poneti ličnu kartu.

Opština Ivanjica i Asocijacija malinara apeluju na nosioce poljoprivrednih gazdinstava iz mesne zajednice Prilike da se uredno odazovu na ovaj poziv za raspodelu đubriva. Količina mineralnog đubriva koja ne bude preuzeta 20. i 21. juna 2018. godine u Prilikama biće skladištena u garaži JKP Komunalno Ivanjica, a građani koji nisu preuzeli đubrivo biće obavešteni o terminu u kojem mogu preuzeti isto u garaži JKP Komunalno Ivanjica, ul. Milinka Kušića.

Ujedno objavljujemo i dobijene spiskove za raspodelu mineralnog đubriva u mesnim zajednicama Bukovica i Opaljenik za koje raspodela počinje od četvrtka 21. juna 2018. godine. Raspodela za mesnu zajednicu Bukovica će se vršiti u garaži JKP Komunalno Ivanjica, ul. Milinka Kušića, a mesto i termin raspodele za mesnu zajednicu Opaljenik biće naknadno objavljeni. Nosioci gazdinstava iz mesnih zajednica Bukovica i Opaljenik biće obavešteni i telefonskim putem o mestu i terminu raspodele.

Sve dodatne informacije u vezi podele mineralnog đubriva mogu se dobiti u Opštinskoj upravi – kancelarija broj 17  (telefon 032/515-0326) u vremenu od 07:30 do 15:30,  kao i u Asocijaciji malinara  –  telefon  066-546-2309.

MZ PRILIKE 1

  • Damljanović Rade
  • Resimić Borivoje
  • Munitlak Petar
  • Milutinović Rade
  • Jakovljević Milutin
  • Malović Vladan
  • Radović Dobrivoje
  • Stanković Nada
  • Jovanović Radenko
  • Milinković Milan
  • Marković Vidosav
  • Bajović Katarina
  • Maksimović Dragoljub
  • Đoković Radosav
  • Vulović Dragan
  • Miletić Radomir
  • Kalajanović Milan
  • Bajović Radivoje
  • Gavrilović Dragomir
  • Milović Vladimir
  • Jovanović Vidan
  • Mladenović Miloš
  • Lazović Mile
  • Grujović Darko
  • Tomanić Mijailo
  • Malović Koviljka
  • Jekić Mirjana
  • Vujović Zoran
  • Tomanić Slobodan
  • Nikolić Nenad
  • Pjevović Milan
  • Vulović Tomislav
  • Gvozdenović Jovan
  • Vujović Jovanka
  • Nikolić Dušanka
  • Kalajanović Dobrinka
  • Vuković Natalija
  • Stević Dobrila
  • Milutinović Milomir
  • Rabrenović Dragan
  • Bugarčić Dana
  • Vulović Zoran
  • Tomanić Kovina
  • Bogdanović Bogdan
  • Sovijanić Olga
  • Filipović Dragomir
  • Čakarević Vladeta
  • Stanković Radenko
  • Tomanić Dragan
  • Jeremić Brena
  • Nikolić Petar
  • Malović Nevenka
  • Marjanović Ljubiša
  • Arapović Zdravka
  • Stević Milorad
  • Darijević Milan
  • Marković Bogić
  • Malović Đorđe
  • Nikolić Lazar
  • Vulović Emilija
  • Malović Marko
  • Nešković Zorka
  • Maksimović Nadežda
  • Ivanović Milija
  • Marjanović Milovan
  • Nikolić Dejan
  • Radonjić Vidosav
  • Kostić Vidan
  • Novaković Momir
  • Pejović Vojislav
  • Nikolić Vojin
  • Đoković Stevan
  • Stanković Nada
  • Mirčetić Milovan
  • Jeremić Mito
  • Mladenović Momo
  • Ilić Vera
  • Bugarčić Rodoljub
  • Rabrenović Srbo
  • Đoković Milomir
  • Stević Milomir
  • Maksimović Miljko
  • Jovanović Milovan
  • Milutinović Mirko
  • Milutinović Dragica
  • Maksimović Milan
  • Jeremić Veselin
  • Čolović Svetolik
  • Milović Dragan
  • Gavrilović Miloje
  • Arapović Tomislav
  • Bajović Dušan
  • Rabrenović Dragomir
  • Milošević Dole
  • Bugarčić Koviljka
  • Pjevović Mladomir
  • Nikolić Mićo
  • Jovičić Ratomir
  • Vučićević Staniša
  • Radojević Radoje
  • Bajović Cvetko
  • Simeunović Mila
  • Rabrenović Petkana
  • Stojić Rade
  • Vulović Vidan
  • Stojić Dragan
  • Kalajanović Stevo
  • Dimitrijević Slaviša
  • Bugarčić Radovan
  • Simeunović Miloje
  • Bajović Vidan
  • Simeunović Borivoje
  • Maksimović Radovan
  • Milošević Zora
  • Kalajanović Duško
  • Maksimović Vlade
  • Marković Branko
  • Petaković Radovan

MZ PRILIKE 2

  • Maričić Ilija
  • Stević Živojin
  • Novitović Aleksandar
  • Paunović Milka
  • Kalajanović Zoran
  • Jovanović Miroslav
  • Stanković Petar
  • Popović Petar
  • Rabrenović Milija
  • Tomanić Duško
  • Rabrenović Miloš
  • Nikolić Goran
  • Mladenović Momir
  • Simeunović Đorđe
  • Kostić Mladenka
  • Bugarčić Milan
  • Ćosović Cvetko
  • Nešković Zoran
  • Vulović Milomir
  • Nikolić Svetislav
  • Šarčević Stevo
  • Nešković Goran
  • Filipović Rade
  • Kalajanović Milan
  • Milenković Stanojka
  • Lakićević Ljubiša
  • Darijević Mihailo
  • Kalajanović Tomislav
  • Milošević Aco
  • Bugarčić Mikan
  • Bugarčić Boško
  • Čolović Goran
  • Vulović Dragica
  • Stanković Milan
  • Novaković Milinko
  • Stanković Jelenko
  • Jakovljević Milić
  • Gavrilović Gojko
  • Milovanović Borko
  • Tomanić Dragina
  • Tomanić Vladan
  • Milovanović Bogić
  • Nikolić Ilija
  • Stišović Zoran
  • Rabrenović Milun
  • Ćosović Vasilije
  • Dovijanić Radoje
  • Stanković Dimitrije
  • Milović Radivoje
  • Vesović Savo
  • Grujović Zoran
  • Kalajanović Milovan
  • Sretenović Natalija
  • Mladenović Boško
  • Kalajanović Milenko
  • Filipović Bogomir
  • Malović Mileta
  • Stević Slavomir
  • Maksimović Dragan
  • Kolarević Javorka
  • Ajdačić Gvozden
  • Popadić Vladan
  • Pantović Zora
  • Nikolić Đorđe
  • Milović Miljko
  • Tomić Snežana
  • Milović Radoje
  • Bajović Mićo
  • Ravić Rajica
  • Vidić Branka
  • Pantović Obrad
  • Kalajanović Ratomir
  • Bogdanović Radovan
  • Pejović Milovan
  • Milutinović Mijailo
  • Milovanović Srećko
  • Milutinović Zorica
  • Luković Milovan Miša
  • Vujović Rade
  • Kalajanović Dejan
  • Poledica Stana
  • Todorović Ljubica
  • Bugarčić Ivan
  • Jovanović Zoran
  • Vulović Bobi
  • Filipović Milan
  • Bojović Olga
  • Simeunović Aleksandar
  • Vulović Mileva
  • Tomanić – Todorović Ružica
  • Marković Dragan
  • Tutunović Dragoljub
  • Ćosović Ljiljana
  • Ivanović Vladan
  • Nešković Saša
  • Radović Nemanja
  • Simeunović Blagoje
  • Vuković Zoran
  • Malović Nenad
  • Bojović Marko
  • Vilimanović Nadica
  • Karalić Borko
  • Jovičić Ružica
  • Maričić Dragan
  • Radojević Mica
  • Kalajanović Borisav
  • Vulović Marko
  • Kostić Goran
  • Darijević Mladen
  • Nešković Milorad
  • Rabrenović Radiša
  • Simeunović Milenko
  • Rabrenović Mladomir
  • Todorović Rade
  • Vulović Olgica
  • Vulović Radenko
  • Malović Radojica
  • Drašković Mića
  • Miloradović Nikola
  • Aleksijević Dragan
  • Kalajanović Ana
  • Sofijanić Zoran

MZ BUKOVICA

  • Radojičić Ivan
  • Spasić Olgica
  • Miletić Kovina
  • Dragić Slavko
  • Nestorović Borivoje
  • Sićović Gorica
  • Simončević Branko
  • Dragićević Miroslav
  • Savić Goran
  • Marjanović Boško
  • Jakovljević Duško
  • Šarčević Milka
  • Šarčević Vitomir
  • Karaklajić Ivan
  • Vulović Anka
  • Vulović Slovka
  • Milojević Momir
  • Kuvekalović Ognjen
  • Krivokuća Dimitrije
  • Lojković Vladan
  • Đoković Stanko
  • Zarić Novica
  • Maričić Veselin
  • Ćetenović Stanislava
  • Mitrović Miloš
  • Milenković Milorada
  • Kolarević Rajko
  • Čekerevac Vidosav
  • Spasojević Vinka
  • Kuvekalović Milijan
  • Dabović Ljubiša
  • Dabović Milinko
  • Kovačević Milan
  • Glintić Srećko
  • Lazarević Nedeljko
  • Lojković Dragan
  • Kostić Boban
  • Blagojević Slobodan
  • Vidić Dimitrije
  • Milovanović Antonije
  • Tankosić Vladan
  • Mišović Zoran
  • Drndarević Sreten
  • Ajdačić Ljubiša
  • Vratonjić Dragan
  • Dabović Rajko
  • Manojlović Dejan
  • Sekulić Vesna
  • Romandić Ivan
  • Sinđelić Mileta
  • Mizdraković Slavomir
  • Vučićević Rada
  • Karaklajić Mile
  • Maričić Raco
  • Milutinović Bratislav
  • Manojlović Duško
  • Labudović Đorđe
  • Lojković Andrijana
  • Ajdačić Milisav
  • Đurović Zdravko
  • Stefanović Ljubica
  • Vratonjić Marko
  • Stefanović Miroslav
  • Smajević Milena
  • Jeremić Aleksandar
  • Karaklajić Radojica
  • Avejić Radenko
  • Ivanović Miroslav
  • Avejić Zoran
  • Višnjić Rajko
  • Vučićević Ljubinko
  • Tankosić Milosava
  • Popović D. Dragoljub
  • Gromović Stanimir
  • Vratonjić Jovan
  • Vujović Jovan
  • Nikolić Milisav
  • Rajković Miroslav
  • Sekulović Nikola
  • Ajdačić Mićo
  • Avramović Arsenije
  • Bogosavljević Obrad
  • Racić Mićo
  • Matović Zoran
  • Stefanović Mladen
  • Balmazović Mijojla
  • Jovančić Vidosav
  • Bradić Stanko
  • Zarić Milan
  • Manojlović Milorad
  • Stanković Željko

MZ OPALJENIK

  • Petrović Živan
  • Ćurčić Mirko
  • Petrović Milun
  • Mijailović Borivoje
  • Jovanović Momčilo
  • Gromović Mile
  • Marković Raško
  • Nešković Momčilo
  • Ćurčić Dragoman
  • Milošević Luka
  • Miletić Jovanka
  • Milošević Radoslav
  • Nešović Tomislav
  • Gromović Petar
  • Gromović Videna
  • Marković Ljubinko
  • Bošković Nera
  • Ćurčić Stanoje
  • Nedeljković Sreten
  • Ćurčić Slavoljub
  • Botorić Ostoja
  • Radišić Jovan
  • Petrović Živorad
  • Milošević Trnjina
  • Proković Gordana
  • Petrović Bogić
  • Milić Milanka
  • Petrović Slavka
  • Milošević Tomislav
  • Mijailović Milivoje
  • Botorić Dušan
  • Stanić Ugrenka
  • Stamenić Marinko
  • Botorić Milić
  • Gromović Milisav
  • Radišić Dragiša
  • Gromović Dragan
  • Mijailović Srdan
  • Popović Mirko
  • Bošković Milorad
  • Radojičić Milka
  • Nešković Ilinka
  • Drašković Milanko
  • Bogdanović Stojanka
  • Botorić Slobodan
  • Milić Grozdan
  • Milić Aco
  • Petrović Dragan
  • Jovanović Blagoje
  • Jovanović Slavoljub
  • Gromović Ljubomir

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *