Prezentacija Plana upravljanja zaštitom životne sredine za rekonstrukciju puta Požega – Ivanjica

Javno preduzeće „Putevi Srbije“, poziva javnost, organe i organizacije zainteresovane za Plan upravljanja zaštitom životne sredine za projekat pojačanog održavanja državnog puta IB reda broj 21 – deonice Požega Ivanjica.

IL-lamontana-logo-TEXT Prezentacija Plana upravljanja zaštitom životne sredine za rekonstrukciju puta Požega - Ivanjica

Uvid u predmetni plan može se izvršiti u prostorijama JP „Putevi Srbije“, Vlajkovićeva 19a u Beogradu, prvi sprat, svakog radnog dana od 11-13, u Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija broj 46 opštine Požega, u prostorijama Opštinske uprave opštine Arilje, u kancelariji broj 34 opštine Ivanjica, od 10-12 časova, do 26. juna 2018. i na internet stranici JP „Putevi Srbije“ – www.putevi-srbije.rs.

Primedbe i mišljenja u vezi sa Planom upravljanja zaštitom životne sredine, podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Sektoru za investicije ovog javnog preduzeća ili putem elektronske pošte na adresu: [email protected].

Javne konsultacije i prezentacija predmetnog Plana biće održani 26. juna u velikoj sali opštine Požega sa početkom u 12 časova.

Plan upravljanja životnom sredinom je pripremljen povodom projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja, a za predloženo pojačano održavanje državnog puta IB–21, na deonici Požega – Ivanjica kako bi se obezbedila primena dobre prakse zaštite životne sredine i pripremila dokumentacija u skladu sa zahtevima ugovora.

Pojekat pojačanog održavanja državnog puta Požega–Ivanjica je deo Projekta podrške međunarodnih finansijskih institucija (Svetske banke, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj) Vladi Republike Srbije u implementaciji Nacionalnog programa rehabilitacije državne putne mreže.

Deonica je duga 38,93 kilometra i pripada državnom putu Novi Sad – Irig – Šabac – Koceljeva – Valjevo – Kosjerić – Požega –Arilje – Ivanjica – Sjenica (stara oznaka puta M-21.2), koji u mreži državnih puteva predstavlja vezu sa Crnom Gorom.

Deonica predviđena za izradu projektnog rešenja predstavlja kolovoz prosečne širine 6 m, predviđenog za dvosmerni saobraćaj sa po jednom trakom u svakom smeru. Naseljena mesta kroz koja prolazi trasa su: Požega, Gorobilje, Milićevo selo, Grdovići, Arilje, Vigošte, Bogojevići, Stupčevići, Prilike, Bukovica, Ivanjica. Van naseljenih mesta nalaze se obradive površine sa obe strane puta.

Radovi predviđeni ovim projektom, biće realizovani u okviru postojećeg putnog pojasa. Projektom nije predviđeno raseljavanje stanovništva, ekspropriacija zemljišta i zauzimanje površina, kao ni dugotrajno remećenje prirodnog okruženja i oštećenja životne sredine, ljudskih i stambenih naselja i aktivnosti.

Prema planu implementacije projekta, cilj projekta je povećanje upotrebne vrednosti i trajnosti puta, unapređenje bezbednosti saobraćaja, uključenje zahteva lokalne zajednice (socijalni aspekt) i poštovanje zahteva zaštite životne sredine u maksimalnoj mogućoj meri u datim uslovima prostornog ograničenja i ograničenja koja proizilaze iz vrste dozvoljenih građevinskih i saobraćajnih intervencija.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *