Objavljen Pravilnik o podsticajima za izgradnju i opremanje objekata

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, bliže propisuje podsticaje koji obuhvataju podršku za dva programa:

  • investicije za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i to:

– izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje voća i povrća;

– nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća;

– nabavku nove opreme za pripremu voća i povrća za tržište.

  • investicije za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje i to:

– izgradnju objekta za smeštaj svinja, ovaca i koza;

– nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja;

– građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka;

– nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju stajnjaka;

– nabavku nove opreme za objekte za akvakulturu.

Preciznije podatke o prihvatljivim investicijama možete pogledati OVDE.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

– fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

– preduzetnik,

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova upisanih u Registar;

– nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

– srednja škola.

Pravo na subvenciju se ostvaruje ako je, pored ostalog, investicija za koju se podnosi zahtev realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje i nije predmet podsticaja po nekom drugom osnovu.

Propisano je da vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva bude veća od 100.000 dinara, dok iznos pojedinačnog računa treba da bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara.

Da bi ostavrio pravo na podsticaj u okviru programa za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća, podnosilac zahteva  treba da u RPG ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom voća i povrća i to površine:

– do 2 ha jagodastog voća,

– do 5 ha drugog voća,

– do 0,5 ha povrća u zaštićenom prostoru,

– do 3 ha povrća na otvorenom prostoru.

Podnosilac zahteva u okviru programa za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje treba da u RPG ima prijavljen odgovarajući stočni fond i da na poljoprivrednom gazdinstvu ima:

– najviše 19 mlečnih krava i/ili ako ima ukupni kapacitet objekta:

– do najviše 19 goveda i/ili,

– do najviše 149 ovaca i koza i/ili

– do najviše 29 krmača i/ili

– 99 tovnih svinja i/ili

– od 1.000 do 3.999 brojlera po turnusu i/ili

– do najviše 100 tovnih ćurki po turnusu i/ili

– najmanje 500 kg ribe.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine. 

U navedenom periodu isti podnosilac može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u okviru jednog programa, pri čemu zahtev može obuhvatiti jedan ili više podsticaja, odnosno jednu ili više prihvatljivih investicija iz Tabele.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2.000.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i 3.500.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *