Državne subvencije za najmanje 3 krave i 30 ovaca

Prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za 2018. godinu, koji je u Službenom glasniku objavljen 16. marta, povećan je donji limit broja grla stoke za koju poljoprivrednici imaju pravo na državne subvencije. Tako je minimalni broj grla krava i bikova ove godine povećan za trećinu, ovaca i ovnova čak tri puta, koza i jarčeva za duplo, dok je donja granica kojom se stiče pravo na subvencije za krmače i nerastove povećana više od tri puta.

U Pravilniku se navodi da je uslov za ostvarivanje prava na podsticaje, koje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva da, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima najmanje:

 • – tri kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje dve, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava,
 • – tri kvalitetne priplodne tovne krave ili bika,
 • – trideset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova,
 • – deset kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva,
 • – deset kvalitetnih priplodnih krmača ili nerastova.

Na broj kvalitetnih priplodnih grla u okviru svake vrste ne utiče međusobna polna pripadnost grla, stoji u pravilniku.

Obzirom da Ivanjica pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, vlasnici kvalitetnih priplodnih mlečnih krava da bi stekli pravo na novčani podsticaj moraju u vlasništvu imati najmanje dva grla, isto kao i prethodne godine.

Uz zahtev za podsticaje, podnosi se i izvod iz glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne, regionalne ili glavne odgajivačke organizacije.

Prema Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi za 2018. godinu, iznosi subvencija po grlu stoke su sledeći:

 • – za kvalitetne priplodne mlečne krave – 25.000 dinara po grlu,
 • – za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove – 25.000 dinara po grlu,
 • – za kvalitetne priplodne ovce, ovnove, koze i jarčeve – 7.000 dinara po grlu,
 • – za kvalitetne priplodne krmače i nerastove – 10.000 dinara po grlu,
 • – za roditeljske kokoške teškog tipa – 60 dinara po komadu,
 • – za roditeljske kokoške lakog tipa – 100 dinara po komadu,
 • – za roditeljske ćurke – 300 dinara po komadu,
 • – za kvalitetne priplodne matice ribe šarana – 500 dinara po komadu,
 • – za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke – 300 dinara po komadu.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja od 21. marta do 31. jula tekuće godine, i od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

You may also like...

2 Responses

 1. Mila kaže:

  Dali se subvencionise ovca bosanske pramenke?

 2. Rka kaže:

  Jel moze i po jedan vepar?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *