U petak sednica SO Ivanjica

Sednica SO Ivanjica, trinaesta po redu, zakazana je za petak 23. mart u 11 časova. Na dnevnom redu je dvadeset  tačaka a odbornici će između ostalog razmatrati predlog UO Centra za socijalni rad o imenovanju  Darka Novakovića za direktora ove ustanove, izmene i dopune koeficijenata za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i naknadama za rad u organima opštine Ivanjica, odluke o komunalnom redu na teritoriji opštine,komunalnoj inspekciji, izveštaje o radu opštinske uprave i javnih ustanova…

D N E V N I    R E D

 1. Konstatacija ostavke Ivana Mojsilovića iz Ivanjice, na mesto odbornika u Skupštini opštine Ivanjica , sa liste ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE;
 2. Razmatanje mišljenja Upravnog odbora Ustanove Centar za socijalni rad Ivanjica za imenovanje Darka Novakovića iz Ivanjice za direktora Ustanove;
 3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i naknadama za rad u organima opštine Ivanjica;
 4. Predlog Odluke o komunalnom redu na teritoriji opštine Ivanjica;
 5. Predlog Odluke o komunalnoj inspekciji;
 6. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa opštine Ivanjica za 2017. godinu;
 7. Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova za tekuće i investiciono održavanje zgrada kao i o iznosu naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog Upravnika;
 8. Predlog Rešenja Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove broj 464-24/2017-01 o otuđenju neposrednom pogodbom kat.parcele broj 1263/5 KO Prilike;
 9. Predlog Rešenja Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove broj 464-21/17-01 o pribavljanju nepokretnosti putem neposredne pogodbe;
 10. Predlog Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja opštine Ivanjica;
 11. Razmatranje godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu;
 12. Razmatranje Prve izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2018. godinu;
 13. Predlog Odluke o pribavljanju komunalne delatnosti snadbevanja vodom za piće, javnim vodovodom Prilike;
 14. Razmatranje Izveštaja o radu za 2017. godinu Opštinske uprave opštine Ivanjica i to:
 • – Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove;
 • – Odeljenja za budžet i finansije;
 • – Odeljenja za privredu i društvene delatnosti;
 • – Odeljenja za urbanizam, imovinsko – pravne,stambene i komunalne poslove;
 • -Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj investicije i građevnske poslove opštine Ivanjica;
 • – Odeljenja za inspekcijske poslove;
 • – Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine;
 • – Odeljenja za lokalnu i poresku administraciju;
 1. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Ivanjica za 2018. godinu;

16.Razmatranje:

 • – Izveštaja o radu i poslovanja Ustanove Dom kulture Ivanjica za 2017. godinu;
 • – Plana i Programa rada i finansijskog plana za 2018. godinu;
 1. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Biblioteke „Svetislav Vulović“ Ivanjica za 2017. godinu;
 2. Razmatranje:
 • – Izveštaja o radu Ustanove Turistička organizacija opštine Ivanjica za 2017. godinu;
 • –   Plana rada Ustanove za 2018. godinu;

19.Razmatranje:

 • –  Izveštaja o radu za 2017 godinu Ustanove Centar za socijalni rad Ivanjica
 • – Programa rada Ustanove za 2018. godinu;
 • – Izveštaja i Programa rada na realizacije Odluke o ostvarivanju usluga i materijalne podrške u socijalnoj zaštiti;
 1. Odbornička pitanja.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *