Objavljena Uredba o podsticajima u poljoprivredi za ovu godinu

Vlada Srbije objavila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini, kojom se propisuje obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

Za direktna plaćanja je na osnovu Uredbe izdvojeno 17,04 milijarde dinara, od čega je za premije za mleko opredeljeno 3 milijarde, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju 7,87 milijardi, a za regres za troškove skladištenja u javnim skladištima 500.000 dinara.

Kao i prošle godine, premija za mleko ostaje sedam dinara po litru. Ostaje ista i visina podsticaja za kvalitetne priplodne mlečne krave, tovne krave i bikove (25.000 dinara), krmače i neraste (10.000 dinara), ovce i ovnove, koze i jarce (7.000 dinara), roditeljske kokoške teškog i lakog tipa, ćurke i ribe. Za ove namene izdvojeno je 4,34 milijarde dinara. Za tov junadi, jagnjadi i svinja izdvaja se ove godine milijarda dinara, a visina podsticaja je ista kao u 2017. godini i kreće se od hiljadu dinara po grlu tovnih svinja do 10.000 dinara po grlu tovne junadi.

Podsticaj za krave za uzgoj teladi za tov ove godine je povećan i iznosi 10.000 dinara po grlu. Pčelari će biti podržani sa 720 dinara po košnici, dok će osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju ove godine biti isplaćivani u ukupnom iznosu od 4.000 dinara po hektaru.

Uredbom je za mere ruralnog razvoja izdvojeno 2,4 milijarde dinara i to za podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja 180 miliona dinara, a za podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje milijarda dinara. Od toga je 400 miliona dinara namenjeno nabavci novih mašina i opreme u okviru biljne proizvodnje i 250 miliona za iste namene u okviru stočarske proizvodnje.

Za suvbencije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla opredeljen je iznos od 150 miliona dinara, a za investiranje u izgradnju i opremanje objekata 200 miliona dinara. Za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva na raspolaganju je 98,8 milona dinara. I ove godine, posebni podsticaji namenjeni su mladim poljoprivrednicima i za te namene izdvojeno je 200 miliona dinara.

Visina podrške za navedene mere ruralnog razvoja ostaje u nivou prethodne godine, s izuzetkom podsticaja za podizanje višegodišnjih zasada koji će biti isplaćivani u maksimalnom iznosu od 50% od vrednosti investicije umanjene za PDV, odnosno u maksimalnom iznosu od 65% u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Za organsku proizvodnju u ovoj godini predviđeno je 110 miliona dinara, dok je obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 460 miliona dinara, a za posebne podsticaje iznosi 249 milona dinara. Obim sredstava za IPARD podsticaje iznosi 1.434.260.000 dinara od čega 358.565.000 dinara budžetskih sredstava i 1.075.695.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Kompletnu uredbu možete pogledati ovde.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *