Novi način obračuna za odnošenje otpada u JKP Ivanjica

Od 1. januara ove godine, JKP „Ivanjica” otpočelo je novi način obračuna odnošenja komunalnog otpada za domaćinstva, dok su cene utroška vode za piće i korišćenje kanalizacione mreže ostale na istom nivou kao prošle godine. Korekcije je bilo samo za privredne subjekte.

Prema cenovniku koji je odobrila lokalna skupština, umesto obračuna odnošenja otpada po kvadraturi stambene površine, od početka godine ovaj trošak se plaća po članu domaćinstva. Cena je 198,08 dinara, a prvi računi sa ovakvim načinom obračuna za januar, stižu ovih dana. Ranija naplata po kvadraturi iznosila je 7,20 dinara za m2 stambene površine.

Novim sistemom naplate ove usluge uštedeće porodice sa manjim brojem članova. Komunalno preduzeće je u proteklih više od godinu dana uradilo popis članova domaćinstava, kako bi se mogao primeniti novi način obračuna.

Poslovni korisnici odnosno privredni subjekti ovu uslugu plaćaće i dalje po kvadratnom metru površine poslovnog prostora, a cena je 19,76 dinara.

Cena kubnog metra potrošene vode u domaćinstvima je 37,54 a za privredne subjekte 88,84 dinara.

Usluga korišćenja gradskog kanalizacionog sistema za domaćinstva iznosi 11,02 dinara, a za privredu 31,03 dinara na svaki kubni metar potrošene vode.

  • Korisnici usluga odnošenja otpada dužni su da bez odlaganja prijave broj članova domaćinstva, ali i svaku promenu njihovog broja, u pisanoj formi. U slučaju da korisnik usluge ne prijavi povećanje broja članova domaćinstva ili prijavi manji broj članova od stvarnog, komunalno preduzeće može od korisnika da naplati posebnu mesečnu cenu po svakom utvrđenom neprijavljenom članu odnosno uvećanoj površini, počev od kalendarskog meseca u kojem je promena nastupila, po ceni mnogo većoj od cene koja je predviđena za tačno prijavljeni broj članova domaćinstva, kažu u JKP „Ivanjica”.

Reklamacije na račune izjavljuju se do 28-og u mesecu po računu koji se odnosi na usluge iz prethodnog meseca, a oni koji prijave manji broj članova domaćinstva od stvarnog, podležu krivičnoj odgovornosti.

You may also like...

1 Response

  1. MILENA kaže:

    imam li kakvu olakšicu ako imam u porodici člana sa tuđom negom i pomoći , što bih bilo poželjno dostaviti to rešenje da bude oslobođenje plaćanja obaveze .

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *