Saopštenje Doma zdravlja Lučani o radu ambulanti u ovoj opštini

Povodom saopštenja Povereništva OO SNS u Lučanima od 10.04.2017.godine, Strtučni kolegijum Doma zdravja Lučani izdaje sledehe:

S A O P Š T E NJ E

U predhodnom periodu sve nadležne institucije su bile upoznate sa racionalizacijom koju sprovodi Vlada Republike Srbije a odnosi se na broj zaposlenih u DZ Lučani. Zbog nemogućnosti organizovanja rada ove zdravstvene ustanove, a razlog je prestanak rada 6 lekara, nije bilo moguće organizovati rad u seoskim ambulantama.

Zaposleni doma zdravlja nisu neodgovorni, neradni i nesposobni, što dokazuje i sertifikat akreditacije na sedam godina, jep je to postignuto radom, organizacijom i zalaganjem zaposlenih ove kuće, kao i funkcionisanjem u najtežim uslovima ( vanredna situacija- poplava 2016.godine).

Shodno tome, pored očekivanja pomoći u rešavanju kadrovskih problema ove ustanove, Dom zdravlja ima problem i sa pojedincima koji stavljaju politiku iznad ljudskih i moralnih vrednosti ovog naroda.

Ovo saopštenje nije opravdanje za pojedince več realna situacija koja je najteže pogodila pacijente Gornjeg Dragačeva, doktore koji su ostali bez posla kao i sve zaposlene u Domu zdravlja Lučani. Teži period tek predstoji jep, ponavljamo, racionalizacijom će  ova ustanova od 134 zaposlena radnika , biti svedena na svega 87 radnika.

Kako tek tada funkcionisati, pitanje je za sve !

Nećemo se osvrtati na nekadašnji rad u seoskim ambulantama, već  nam je prioritet kako sada funkcionisati u skladu sa sve težim vremenima koja dolaze.

Ne osvrćemo se na činjenicu ko je direktor, jep nije direktor odgovoran za manjak zdravstvenih radnika već nadležne ustanove koje sprovode date mere.

Još jednom pozivamo sve zainteresovane strane: lokalnu samoupravu, Povereništvo OO SNS, predsednike mesnih zajednica, da zajedničkim angažovanjem prevazđemo nastale probleme.

Stojimo iza svake odluke naše direktorke, dr Gordane Gašović, jep je sve odluke donosila u dogovoru sa stručnim kolegijumom i članovima Upravnog odbora.

U Guči, 11.04.2017. godine

Stručni kolegijum Doma zdravlja Lučani

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *