Odbornici usvojili budžet za 2017.godinu

Lokalni parlament opštine Ivanjica ,na završnoj sednici kojoj je prisustvovalo 36  odbornika, usvojio je budžet za narednu godinu, predloge o kadrovskom planu opštine, lokalnim komunalnim taksama, poslovanju i dopuni plana JKP ”Komunalno” kao i odluku o maksimalnom broju zasposlenih na nedodređeno vreme u  2016. godini.

Nakon kratke diskusije usvojen je predlog budžeta od 891.103.000 dinara sa planiranim rashodima 1.053.941.000 dinara. Sredstva za pokriće  budžetskog  deficita koji iznosi  162.838.000 dinara, otplatu kredita Fondu za razvoj  1.200.000 dinara i nabavku finasijske imovine, odnosno učešća opštine u kapitalu JP  ”Duboko” 30.000.000 dinara, obezbediće se iz zaduživanja od 75.000.000 dinara, prenetih neutrošenih sredstava iz ove godine  u iznosu od  85.000.000 dinara, i ostalih prihoda budžetskih korisnika koji su 34.038.000 dinara.

Usvojen je kadrovski plan opštine za 2017. godinu kao i odluka o lokalnim komunalnim taksama. Odbornici su bili saglasni sa predlogom poslovanja JKP ”Komunalno” u narednoj godini, gde je izmedju ostalog  predvidjeno da cena vode bude uvećana za 10.dinara, fizičkim i pravnim licima, dok će odnošenje smeća umesto 7,4 dinara koštati  7,2 dinara.

Maksimalan broj zaposlenih u 2017. godini biće uvećan za 12 lica u opštinskoj upravi jer je prestankom rada JP ”Direkcije za izgradnju” opština preuzela zaposlene.

Na glasanju se našla i tačka o posebnim oblicima podrške u oblasti socijalne politike.

Predsednik opštine, Zoran Lazović, istakao je da se u saradnji sa Ministartsvom za rad i socijalnu politiku sprema predlog projekta adaptacije i izgradnje novog prihvatilišta za socijalno ugrožene osobe. Ističući prioritete za 2017. godinu posebno se osvrnuo na Goliju za koju je u prvom kvartalu predvidjeno ulaganje od 27 miliona evra.

Ono što će biti od posebnog značaja za meštane koji žive u ruralnom području naše opštine jeste dogovor koji je lokalna samouprava postigla sa ŠG Golija, jedinicom u Ivanjici, i vojskom, o dobijanju valjka , dva grebera i drobilice za potrebe sanacije putnih pravaca prema prioritetima. Biće oformljen i specijalan tim koji će u saradnji sa predstavnicima Mesnih zajednica napraviti plan rekonstrukcije putnih pravaca.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *