Obaveštenje Opštinskog štaba za vanredne situacije

2.191 Na osnovu člana 29. Zakona o smanjenju rizika od...