Osonica – sanacija udarnih rupa i klizišta, otvoren novi most za Boškoviće

3.993 Lokalni opštinski put koji od Straže vodi ka selu...