Osonica – sanacija udarnih rupa i klizišta, otvoren novi most za Boškoviće

4.139 Lokalni opštinski put koji od Straže vodi ka selu...