Prazna trećina školskih stanova

6.438 U okviru sedam osnovnih škola na području opštine Ivanjica,...