Najavljene olakšice pri plaćanju komunalnih usluga za domaćinstva koja selektuju otpad (VIDEO)

2.070 Javno komunalno preduzeće Ivanjica nastavilo je realizaciju primarne selekcije...