Evropski unapredili položaj osoba sa invaliditetom

5.002 Zahvaljujući aparatu Neurofidbek koji je Dnevni centar za decu...