U dve akcije za pomoć Marku prikupljeno 127.000 dinara

2.632 U par humanitarnih akcija realizovanih proteklih dana u Ivanjici...