Kraljica Draga na ulicama Ivanjice davne 1939. godine

4.247 Kada je poznati ivanjički prevoznik Vlade Jelić  davne 1939....