SUMA SUMARUM 2017. – Nezaposlenost 12,9%, inflacija 3%, a zarade veće za 4%

4.164 Ukupna ekonomska aktivnost u Srbiji, merena bruto domaćim proizvodom...