Javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2023.godinu

411 Na osnovu člana 97. Statuta opštine Ivanjica („Sl. list...