Ljubav potire sve razlike

7.648 Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je tokom...