Rekonstrukcija putnih pravaca u Prilikama i Bratljevu (VIDEO)

1.919 U toku je rekonstrukcija putnog pravca Prilike – Gornje...