EU sanira klizište između Mokre Gore i Kremne

2.377 Evropska unija finansira sanaciju klizišta na putu IB 28,...