„Zdrava Srbija“ će u koaliciji sa „Boljom Srbijom“ i „Zajedno za Šumadiju“ izaći na lokalne i parlamentarne izbore

1.973 Zdrava Srbija, Bolja Srbija i Zajedno za Šumadiju doneli...