Dobri Samarjanin sa paketima pomoći na putu za jug naše zemlje

2.200 Paketi prehrambenih proizvoda i kućne hemije transportovani su danas...