U Ivanjici održan sastanak pododbora za poljoprivredu u prisustvu državne sekretarke (VIDEO)

1.517 U Ivanjici je održan radni sastanak podobora za poljoprivredu...