Na proleće se gradi nova MHE i ruši betonski most na brani

3.710 U okviru kompleksa stare hidrocentrale na reci Moravici u...