Na proleće se gradi nova MHE i ruši betonski most na brani

4.102 U okviru kompleksa stare hidrocentrale na reci Moravici u...