Dronom iz vazduha do izuzetnih fotografija

5.708 Uroš Jelić i Nikola Ristić iz Ivanjice, sa još...