Dronom iz vazduha do izuzetnih fotografija

6.141 Uroš Jelić i Nikola Ristić iz Ivanjice, sa još...