Dronom iz vazduha do izuzetnih fotografija

4.957 Uroš Jelić i Nikola Ristić iz Ivanjice, sa još...