Počeo popis poljioprivrede

Od 1. oktobra do 15. decembra 2023. godine u Republici Srbiji biće sproveden Popis poljoprivrede 2023., koji priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku (RZS) u skladu sa Zakonom o popisu poljoprivrede 2023. i u okviru projekta pretpristupnih fondova Evropske unije IPA (Instrument Pre-accession Assistance) 2018. Popis poljoprivrede 2023, kao i Popis stanovništva koji je sproveden u 2022. godini, Evropska unija je finansirala sa 55,17% sredstava.

baner-top Počeo popis poljioprivrede

Osnovni ciljevi Popisa su:

• Kontinuitet u obezbeđivanju sveobuhvatnog, međunarodno uporedivog, pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede,
• Proizvodnja statističkih podataka potrebnih za kreiranje održive agrarne politike,
• Ažuriranje Statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava, koji obezbeđuje okvir za sprovođenje redovnih statističkih istraživanja usklađenih sa međunarodnim standardima, koja, zajedno sa strukturnim istraživanjima, predstavljaju okosnicu sistema statistike poljoprivrede.
U Popisu će biti popisana:
• Porodična poljoprivredna gazdinstva,
• Privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani da pretežno obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje,
• Privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani u drugoj delatnosti koji imaju organizacione delove u kojima se obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje.

s1-1024x320 Počeo popis poljioprivrede

Kako se Popis sprovodi po modularnom principu, osnovna obeležja o poljoprivrednim gazdinstvima: identifikacioni podaci gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, podaci o radnoj snazi i podaci o broju stoke prikupljaju se potpunim obuhvatom jedinica posmatranja. Podaci o organskoj proizvodnji biće preuzeti iz administrativnog izvora – evidencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Podaci za ostala obeležja (navodnjavanje površina pod usevima, način držanja stoke, obrada i održavanje zemljišta, upotreba đubriva, poljoprivredni objekti, mehanizacija i oprema) biće prikupljeni na uzorku. Pojedine poslove pripreme, organizacije i sprovođenja popisa porodičnih gazdinstava na teritoriji opština i gradova RZS obavlja preko popisnih komisija koje su imenovane u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Na teritoriji opštine Ivanjica kao neposredni izvršioci u Popisu radiće 2 opštinska koordinatora i 32 popisivača.

Od 28. septembra do 15. decembra 2023. godine u RZS-u je organizovan rad info-centra sa zadatkom da pruža sve neophodne informacije stanovništvu putem besplatne telefonske linije: 0800 444 005. Na veb-sajtu Popisa popispoljoprivrede.stat.gov.rs mogu se naći sve bitne informacije, kao i pripremljeni metodološki materijali za sprovođenje Popisa.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *