Crveni krst u Lučanima podelio bankarske kartice za 75 porodica

Crveni krst Lučani završio je podelu bankarskih kartica sa novčanom pomoći za 75 porodica na teritoriji opštine Lučani. Donator novčane pomoći je UNUCEF i realizuje se u 30 opština u Srbiji u okviru projekta „Ublažavanje efekata pandemije COVID 19 na socijalno-ekonomski status dece i njihovih porodica“.

Novčana pomoć namenjena je porodicama sa decom koje su u stanju socijalne potrebe i predstavlja finansijsku podršku u toku pandemije COVID 19.

Pojedinačni novčani iznosi po porodici kreću se od 20.692,00 dinara do 39.792,00 dinara. Ukupna podeljena novčana sretstva na kartice korisnika u opštini Lučani su oko dva miliona dinara. Broj pomognutih lica je 248 od čega su 152 deca. Stručnu procenu i odabir porodica je uradio  Centar za socijalni rad opštine Lučani, poštujući kriterijume usaglašene sa donatorom.

IL-Crveni-krst-satori-dva Crveni krst u Lučanima podelio bankarske kartice za 75 porodica

Crveni krst Lučani svojom profesionalnošću uspeo je da u veoma kratkom vremenskom roku sprovede složene procedure u cilju implementacije ovog projekta. Praćenje potreba stanovnika opštine i ugroženih ciljnih grupa konstantna je aktivnost Crvenog krsta Lučani. Na bazi prikupljenih podataka i stečenog iskustva, očekuje se apliciranje za nove projekte.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *