Kada će biti sanirane posledice poplava u Ivanjici? (VIDEO)

U nezapamćenoj poplavi koja je prošle godine zahvatila područje Ivanjice podivljala Moravica ostavila je katastrofalne posledice duž svog toka. Oštećena je infrastruktura, stambeni i poslovni objekti a stradalo je i na desetine životinja.

Odlukom Vlade Republike Srbije, doneta je Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u juni 2020. godine .Za teritoriju opštine Ivanjica opredeljena novčana sredstva u iznosu od 135.000.000 dinara a koja će se realizovati preko JVP „Srbijavode“.

  • Sanacioni radovi na reci Moravici, na teritoriji Ivanjice, podeljeni su na 3 (tri) veće deonice, koje će biti tretirane posebnim Elaboratima, jer je ceo potez na kome je došlo do štete dug je preko 30 km.

Radovi će se sprovoditi na sledećim deonicama:

  • Na deonici od mosta za Gradinu, gradskog groblja sa zaštitom stambenih objekata na levoj obali Moravice i u zoni mostova, i na deonici od gradskog groblja do brane u centru, sa zaštitom gradskog groblja i stambenih objekata u zoni korita Moravice. Za ovu deonicu opredeljena su sredstva u visini od 65 miliona dinara.
  • Na deonici od brane u centru do ušća Lučke reke, sa zaštitom stambenih objekata i infrastrukture u zoni korita Moravice, i na deonici od ušća Lučke reke do mosta za Bedinu Varoš (Lido) sa zaštitom infrastrukture i privrednih objekata u zoni vodotoka. Za ovu deonicu opredeljena su sredstva u visini od 45 miliona dinara.   U naselju Međurečje i Kamenjača, zaštita mini industrijske zone i stambenih objekata od izlivanja reke Moravice. Za ovu deonicu  opredeljena su sredstva u visini od 25 miliona dinara.

Navedena deonica Moravice kroz Ivanjicu, se nalazi van Operativnog plana odbrane od poplava koje sprovodi JVP „Srbijavode“.

IL-obaloutvrda- Kada će biti sanirane posledice poplava u Ivanjici? (VIDEO)

Trenutno je u završnoj fazi izrada tehničke dokumentacije na osnovu koje će se izvoditi radovi, kao i geodetsko snimanje terena. Po završetku trenutnih aktivnosti, sprovešće se postupak javne nabavke za planirane radove, za svaku deonicu pojedično. Radove na sanaciji izvodiće vodoprivredna preduzeća sa odgovarajućom licencom. Rok za završetak istih je 9 meseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Nakon sprovođenja zakonskih pocedura biće definisan početak i dinamika radova.

You may also like...

1 Response

  1. Milica kaže:

    Da li mozda ima neko od nadleznih da se proseta recnim tokom i da utvrdi ko je sve prosirio svoj posed na racun recnog korita? Mozda u tom slucaju utvrdi ko je na kojim mestima kriv za odnetu obalu… recimo ko se prosirio kod crnjevakog mosta…kod buka.. kod medjurecja…

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *