U Moravičkom okrugu od početka pandemije koronom, 17 970 građana našlo se u kućnoj izolaciji

Od početka pandemije Covid-19 rpublička sanitarna inspekcija je na osnovu obaveštenja Zavoda za javno zdravlje u Čačku donela 10557 rešenja kojima je fizičkim licima određena mera karantina u kućnim uslovima, odnosno organičenja slobode kretanja u trajanju od 14 dana, uz obavezu svakodnevnog javljanja Zavodu radi praćenja njihovog zdravstvenog stanja.

Ova rešenja se odnose na građane koji su bili u kontaktu sa licima kod kojih je testiranjem utvrđeno postojanje zarazne bolesti Covid-19 izazvane virusom Sars-Cov-2. Kada se na to doda i 7413 „pozitivnih“ lica, kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa, za koja kontrolu pridržavanja mere izolacije vrše pripadnici nadležnog organa za unutrašnje poslove na osnovu neposredno dostavljenih podataka zdravstvene ustanove koja je izvršila testiranje, to znači da se u kućnoj izolaciji našlo ukupno 17970 fizičkih lica ili 8,98 posto od ukupnog broja stanovnika u sve četiri lokalne samouprave na teritoriji Moravičkog upravnog okruga.

Kad je reč o „pozitivnim“, od ukupno 7413 ili 3,7 posto od ukupnog broja stanovnika na teritoriji Moravičkog okruga, najmanji je broj zabeležen na području opštine Gornji Milanovac 1158 ili 2,79 posto, slede grad Čačak sa 4112 ili 3,73 posto i opština Ivanjica sa 1183 ili 3,87 posto, dok najveći broj „zaraženih“ je zabeležen na teritoriji opštine Lučani i on iznosi 960 ili 5,16 posto u odnosu na ukupan broj stanovnika ove opštine.

Rekordan broj predmeta u istoriji Moravičkog upravnog okruga

Stručna služba Moravičkog upravnog okruga u ovoj godini zavela je 26661 predmet, najviše od postojanja ovog upravnog okruga. U ranijem periodu broj predmeta na godišnjem nivou kretao se između devet i jedanaest hiljada.

Od 26661 predmeta 10557 se odnosi na doneta rešenja republičke sanitarne inspekcije fizičkim licima o određivanju izolacije u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana, a 16104 na neposredne inspekcijske nadzore republičkih inspekcija lica koja obavljaju privrednu delatnost.

Kad se izuzmu rešenja o kućnoj izolaciji, najveći broj pretmeta je imala granična sanitarna inspekcija 3402, slede granična fitosanitarna sa 2888, inspekcija rada sa 2483, veterinarska sa 2335, sanitarna sa 2258, poljoprivredna sa 683, tržišna sa 648, zdravstvena sa 314, šumarska i lovna sa 298, turistička sa 265, građevinska sa 165, saobraćajna sa 74 i ekološka inspekcija sa 47 kontrola u ovoj godini. Devet pretmeta se odnosi na Školsku upravu i 135 na Stručnu službu okruga.

Ako se dodaju kontrole poreske inspekcije, inspekcija JLS i komunalne milicije, taj broj se kreće preko 40000 kontrolisanih privrednih subjekata, preduzetnika i fizičkih lica. Po zakonu, načelnici upravnih okruga godišnje izveštaje o radu podnose ministru državne uprave i lokalne samouprave, a on Vladi, krajem januara za prethodnu godinu, kada će i javnost detaljnije biti upoznata kako su naši privrednici i preduzetnici poštovali zakonske propise u ovoj godini na teritoriji Čačka, Gornjeg Milanovca, Ivanjice i Lučana.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *