Usvojen budžet opštine Ivanjica-najviše ulaganja u infrastrukturu (VIDEO)

Zbog aktuelne epidemiološke situacije četvrta sednica Skupštine opštine Ivanjica održana je telefonskim putem. Usvojene su sve tačke dnevnog reda ali su odbornici SPS-a bili uzdržani po pitanju Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu, dok šestu tačku koja se ticala zona i tržišhin cena prilikom obračuna poreza na imovinu u narednoj godini, uz odbornike SPS-a nisu podržali ni odbornici Zdrave Srbije.

Prema Odluci o budžetu za 2021. godinu ukupni prihodi i primanja planirani su na iznos 1 064 486 000 dinara dok su rashodi i i izdaci  1 168 280 000 dinara. Deficit od 103 794 000 dinara i sredstva za otplatu kredita u iznosu od 16 700 000 dinara biće finansirani od neutrošenih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 120 494 000 dinara.

Od značajnijih projekata u budžetu za narednu godinu izdvajaju se : izgradnja Sportskog centra prva faza 18 000 000 dinara, izgradnja kanalizacije u naselju Đurića put 15 000 000 dinara, rekonstrukcija ulice Miloša Đelkapica 15 000 000 dinara, izgradnja atmosferske kanalizacije u naselju Dubrava 11 000 000 dinara, izgradnja atmosferskog kolektora u ulici Miljka Savića 4 500 000 dinara, pristupni put u ulici Druge proleterske u naselju Crnjevo 4 000 000 dinara, rekonstrukcija ulice Petra Bojovića 4 000 000 dinara, izgradnja javne rasvete Bukovica –Stara fabrika 3 900 000 dinara, izgradnja javne rasvete Satelitska stanica –Varjače  4 700 000 dinara,izgradnja javne rasvete u ulici Kapetana Jakovića 1 200 000 dinara, izgradnja javne rasvete u ulici Garavi sokak 2 200 000 dinara, izgradnja kraka vodovoda u naselju Stara fabrika 2 500 000 dinara, izgradnja igrališta za male sportive u naselju Šljivići 3 939 000 dinara, izgradnja vidikovca u gradskom parku  1 200 000 dinara.il-vladimir-bojanovic-telefonska-sednica- Usvojen budžet opštine Ivanjica-najviše ulaganja u infrastrukturu (VIDEO)

U daljem toku sednice Predlog Kadrovskog plana za Opštinsku upravu i Opštinsko pravobranilaštvo,  program poslaovanja JKP “Ivanjica“ i JKP ’’Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko’’ Užice kao i Predlog odluke o dodeli učeničkih i studentskih stipenija jednoglasno su usvojeni.

Odbornička pitanja najviše su se odnosila na nekategorisane putne pravce.

Čim se steknu uslovi za normalno zasedanje lokalnog parlamenta, detaljnije će biti razmatrana Odluka o budžetu, iako je ona danas zvanično usvojena.il-telefonska-sednica- Usvojen budžet opštine Ivanjica-najviše ulaganja u infrastrukturu (VIDEO)

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *