Ivanjičani i Ariljci i dalje sa najnižim platama u regionu

Prosečna neto plata isplaćena zaposlenima na teritoriji opštine Ivanjica u januaru mesecu ove godine bila je skromnih 37.181 dinar, dok je bruto zarada iznosila 50.942 dinara. Ivanjičani su sa ovakvom mesečnom prinadležnosti pali na poslednje mesto liste 12 posmatranih gradova i opština u susedstvu i neposrednom okruženju, iako su u odnosu na decembar 2017. plate veće za 3.503 dinara odnosno 10,4 odsto. Na pretposlednjem mestu sada su radnici u Arilju sa prosekom od 37.357 dinara.

Najviše plate u januaru ove godine u posmatranom regionu imali su zaposleni u susednoj opštini Lučani, čak 50.125 dinara. Na drugom mestu su radnici u Užicu sa 48.106, sledi Gornji Milanovac sa 45.366, Čačak sa 43.581 i Kraljevo sa 43.281 dinar po zaposlenom.

Sredinu tabele predvode radnici u Sjenici sa 42.476, iza njih je Požega sa 42.343 i Raška sa 41.221 dinar.

Donji deo liste predvode zaposleni u Novoj Varoši, koji su u januaru primili po 41.016 dinara. Iza njih su Novopazarci sa 38.423, Ariljci sa 37.357 i Ivanjičani sa prosekom od već pomenutih 37.181 dinar.

Prosečna neto plata u Srbiji isplaćena u januaru 2018. iznosila je 50.048 dinara – 422 evra, što je za 2,4 odsto više u odnosu na decembar.

IL-prosecna-plata-foto-sd-ilustracija Ivanjičani i Ariljci i dalje sa najnižim platama u regionu

Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, od početka ove godine istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku. Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena.

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama, kao i sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

„U istraživanju o zaradama, a u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana, pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi. Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika), regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi”, navodi se u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku.

You may also like...

2 Responses

  1. Mara i svatovi kaže:

    Pa kako tako pišete zar se u Ivanjici neoseća boljitak jel vlast obećala 1200 novih radnih mesta ogromne investicije, nove fabrike ,nove sporske hale,nove puteve, rekonstrukcija propalih puteva, KONEKCIJU sa državom ,maline na prvom mestu briga o poljoprivredniku, čipsaru, opel a samo se primećuje da oni koji vode Ivanjicu da imaju boljitak i investicije u privatnu imovinu i da su zaposlili sve one koji su bili na listi SNSa i naravno familiju. BOG SVE VIDI

  2. olja kaže:

    na zalost konfekcijama je mnogo niza nekih bednih 25000..

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *