Planina Golija ostaje Rezervat biosfere

Planini Goliji kao Rezervatu biosfere pod zaštitom UNESCO-a, nije ugrožen ovaj status, odlučio je tokom prošle godine Savetodavni komitet za rezervate sa sedištem u Parizu. Da bi odluka bila pozitivna, bilo je neophodno ispraviti određene greške u funkcionisanju rezervata koje su se kosile sa pravilnikom koji propisuje MAB program.

Prema informacijama do kojih smo uspeli da dođemo, osnovne zamerke na upravljanje i razvoj ovog zaštićenog prirodnog dobra od izuzetne važnosti, ticale su se propusta pre svega u organizacionom smislu, ali i u činjenici da se na prvu zonu stroge zaštite gde su zabranjene sve aktivnosti, naslanja treća zona u kojoj je dozvoljena gradnja. Zato je to bilo neophodno ispraviti kako bi I zona bila uvučena u središte, a na nju naslonjene II, odnosno III zona zaštite. Nije bio formiran Savet rezervata i Forum zainteresovanih strana kao savetodavno telo od 15 članova u koji trebaju ući predstavnici svih pet lokalnih samouprava koje se prostiru na području rezervata, predstavnici privrednog sektora, turizma, poljoprivrede, mesnih zajednica i drugih zainteresovanih strana.

Naime, nakon izveštaja koji je urađen za period od 2006. – 2015. godine i prosleđen nadležnima u ovoj svetskoj organizaciji, Savetodavni komitet za rezervate biosfere, dostavio je zaključke i zatražio dodatne informacije u vezi prvog srpskog Rezervata biosfere „Golija – Studenica.

IL-Golija-rezervat-biosfere-panorama Planina Golija ostaje Rezervat biosfere

Zavod za zaštitu prirode Srbije i JP „Srbijašume“, kao upravljač, preduzele su odgovarajuće aktivnosti na ispravljanju uočenih nedostataka i nakon konsultacija sa savetnikom za MAB program Petr Čupom, sačinili dokument koji je dostavljen Savetodavnom komitetu na dalju proceduru.

Nakon razmatranja dopunjenog periodičnog izveštaja o stanju Rezervata biosfere „Golija Studenica“, koji je na Svetsku listu upisan 2001. godine, Međunarodni savetodavni komitet za rezervate biosfere (IACBR), na sastanku u Parizu, održanom januara meseca 2017. godine, doneo je preporuke koje su razmatrane na 29. zasedanju Međunarodnog koordinacionog saveta programa.

U preporukama IACBR naglašeno je da Rezervat biosfere „Golija Studenica“ ispunjava sve kriterijume za svoju dosadašnju poziciju i upis u Svetsku mrežu rezervata biosfere i pohvaljuje se napredak u razvoju i sprovođenju efikasnog upravljanja. Kroz preporuke se daje podsticaj za dalje programe održivog razvoja kroz saradnju i ustanovljenje Foruma zainteresovanih strana koji će imati savetodavnu ulogu u upravljanju rezervatom.

IL-Golija-rezervat-biosfere-paprat Planina Golija ostaje Rezervat biosfere

Odlukom Međunarodnog koordinacionog saveta UNESCO programa „Čovek i biosfera“, na 29. zasedanju Međunarodnog koordinacionog saveta programa u Parizu održanom tokom juna prošle godine, usvojen je Periodični izveštaj o Rezervatu biosfere „Golija-Studenica“ i preporuke Međunarodnog savetodavnog komiteta za rezervate biosfere.

Pod tačkom 747. Završnog izveštaja, između ostalog je navedeno:

„Savetodavni komitet pozdravlja naknadno izveštavanje o rezervatu biosfere „Golija Studenica”. Sa zadovoljstvom izražava napredak u pogledu razvoja i implementacije efikasnog upravljanja koje integriše lokalne zainteresovane strane. Novi Savet rezervata biosfere je izvršni organ, organ odlučivanja odgovoran za planiranje i upravljanje rezervatom biosfere, dok Forum zainteresovanih strana na Goliji treba da deluje kao savetodavno telo sastavljeno od 15 članova iz svih pet opština i gradova. Savetodavni komitet podstiče ovlašćene da što pre kreiraju ovaj forum, kao i da nastave svoje napore na zajedničkom održivom razvoju rezervata biosfere”.

[table id=1 /]

You may also like...

1 Response

  1. Prvoslav kaže:

    Mi mislimo da možemo sve da prevarimo pa i UNESKO . U zoni prve zaštite vrši se seča šume što nikako nebi smelo ni pod kavim uslovima i mnogo drugih stvari počev od gradnje koliba i vikendica samo za odabrane itd. Osnovna greška je prepuštanje parka na upravljanje Srbijašumama jer oni žive od eksploatacije šuma , pa kad nema za platu u šumu po najbolja stabla…

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *