Za buku kazne i do pola miliona

Nedavno usvojena odluka o merama zaštite od buke na području ivanjičke opštine predviđa i novu kaznenu politiku za sve koji prekorače granične vrednosti. Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj, privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice ako se ne pridržava odredbi ove odluke. Za prekršaj iz stava jedan kazniće se odgovorno lice u pravnom licu iznosom od 5.000 do ,25.000 dinara i preduzetnik u visini od 50.000 do 250.000 dinara.

Prema maksimalno dopuštenom nivou buke, područje opštine Ivanjica obuhvaćene Planom detaljne regulacije, podeljeno je u šest zona.

Prva zona: Područje za odmor i rekreaciju, bolnička zona, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi. Maksimalni dozvoljeni nivo buke u db(A) za dan i veče 50,  za noć 40.

Druga zona:Turistička područja, kampobi I školske zone. Maksimalni dozvoljeni nivo buke u db(A) za dan i veče 50, za noć 45.

Treća zona: Čisto stambena područja. Maksimalni dozvoljeni nivo buke u db(A) za dan i veče 55, za noć 45.

Četvrta zona: Poslovno- stambena područja, trgovačko-stambena područja, dečija igrališta. Maksimalni dozvoljeni nivo buke u db(A) za dan i veče 60, za noć 50.

Peta zona: Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž magistralnih i gradskih saobraćajnica. Maksimalni dozvoljeni nivo buke u db(A) za dan i veče 65, za noć 55.

Šesta zona: Industrijska, skladišna i servisna područja kao i transportni terminali bez stambenih zgrada.  Na granici ove zone buka ne sme prelaziti graničnu vrednost u zoni sa kojom se graniči.

U smislu ove odluke, dan obuhvata vreme od 6 do 18 časova, veče od 18 do 22 časa i noć od 22 do 06 časova.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *