Ivanjica: Odluka o držanju životinja, kontroli i smanjenju napuštenih pasa i mačaka (VIDEO)

1.969 Ivanjički lokalni parlament usvojio je novu odluku o zoohigijeni...