Rešen decenijski problem meštana Lučana – gradi se zaštitni bedem (VIDEO)

2.000 Problem sa poplavama u opštini Lučani napokon će biti...