Vašarska nekultura

4.937 I ovaj vašar, jedan od mnogih u nizu, ostavio...