Vašarska nekultura

4.347 I ovaj vašar, jedan od mnogih u nizu, ostavio...