Vašarska nekultura

5.050 I ovaj vašar, jedan od mnogih u nizu, ostavio...