Vašarska nekultura

4.644 I ovaj vašar, jedan od mnogih u nizu, ostavio...