Vašarska nekultura

5.115 I ovaj vašar, jedan od mnogih u nizu, ostavio...