Došli joj na sahranu a ona ih dočekala živa

3.454 -Videla sam na umrlici da je komšinica preminula i...